Enkele notities bij de lezingen van deze zondag. Over lammeren en wolven, over veranderingen en nieuwe inzichten, over woorden en daden en over honger en dorst.

Lammeren
Lucas 10,3 “…als lammeren onder wolven”, met andere woorden: pas op dat je niet net doet als alle anderen. Homo homini lupus = mensen zijn wolven voor elkaar. Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet.

Brinkman
Bij het Jesajaboek past M. Brinkman’s boek Hoe mijn God veranderde, (Kok. ISBN 978 90 4353 7971).Vroeger op de lagere school leerde ik dat God onveranderlijk is. Hij was toch volmaakt? Een verandering was toch niet aan hem besteed? Maar verandert God, of verandert onze kijk op God, onze wijze van omgaan met God, van schenken aan God? Brinkman spreekt van mijn God. Verandert “mijn” of verandert “God”?

Anglicanen
In het anglicaanse bisdom Oxford krijgen doop- en belijdeniskandidaten voortaan ook de vraag: “Beloof je zorgvuldig met de schepping om te gaan?” De trotse ouders met het kind in de armen, beloven: ‘en we zullen het afval scheiden’. Hun geloven staat niet los naast maar is verbonden met hun levensstijl. En kan ook met de levensstijl mee veranderen.

Moederlijke troost
Heel lezenswaard is Leonardo Boff, Aan de rand van de hemel, 1996. Wereldwijd gezien is ‘honger’ explosief gestegen. Boff is Braziliaan , de ‘Vader’ van de Zuid-Amerikaanse bevrijdingstheologie; een theologie die met de dagelijkse leefomstandigheden verbonden is, die contextgetrouw is. Dat heeft hem – een Franciscaan – ook in conflict met de kerk gebracht, dé kerk; ‘de heilige katholieke kerk’ noemen we haar in onze geloofsbelijdenis. Kun je ook misschien contextgetrouw bidden: Ik geloof in de kerk, vaak zo klein en schuldig, maar toch ùw kerk, de gemeenschap…
Boff bidt (blz. 73): “ Bent u dan niet onze vader? Bent u niet onze goede moeder? Hebt u dan geen gevoel in uw buik, geen hart in uw borst? Hoe kunt u toelaten dat uw zonen en uw dochters, die onze broers en zussen zijn, zoiets overkomt? Bent u dan niet de God die ons roepen hoort?” Hij schreef ook, Goed nieuws uit het oerwoud, 1983 (blz. 55): “Ik geloof dat de wereld beter zal zijn wanneer de lijdende armen op elkaar kunnen vertrouwen, wanneer de kleinen zullen geloven in hun gemeenschappelijk welzijn en de behoeften voelen waar iedereen onder lijdt, verenigd in Jezus Christus zullen we allen één zijn.”
Honger
De Verenigde Naties tellen wereldwijd 345 miljoen mensen met ernstige voedselonzekerheid. Voor de coronacrisis waren dat er 135 miljoen. Vooral in Afrika dreigt de situatie voor velen fataal te worden.
Van meerdere kanten horen we dat vele nieuwe Nederlanders meer kleur geven aan ons soms wat al te blanke en bleke geloof. Een tijd waarin we ontdekken hoe wezenlijk het is om samen kerk te zijn. Ook het schrijven van deze Paus ‘Tutti fratelli e sorelle’, hoort in dit rijtje. Het gaat niet om het verschil, dat misschien niet eens zo groot is als we denken.
“Ik had honger en gij hebt mij…” En er staat niet bij of die hongerige en dorstige zwart of wit is of al of niet tot tot de NAVO-landen behoort.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.