Hoe moeten we de tijd duiden waarin we leven? En hoeveel invloed hebben we zelf op de tijd? Daarover gaan de blogs deze week.

Toch iets voor de eeuwigheid? Een jurylid zei ooit: ”Het levenswerk van een mens, en zeker voor een prediker, is niet zozeer wat hij heeft gezegd, gedaan of geschreven, zijn levenswerk is vooral wat hij teweeg heeft gebracht, wat hij heeft aangericht” …of hoe mensen je soms bedanken voor iets wat je niet gezegd hebt. Maar zij hebben ’t gehoord; en ‘t heeft iets met hen gedaan. (Maarten den Dulk, Schrift 255, 88 vv)

Maatschappijkritiek. In elke maatschappij komt het voor: erfenissen, wie krijgt wat? Krijgt de een niet te veel? En daarna keken ze elkaar nooit meer aan! Jammer toch?

Verdere stukjes bij de lezingen die aan het denken zetten:

  • “Soms droom ik van situaties die nooit waar kunnen worden”, zegt Wisawah Szymborska. “Zo verbeeld ik me bijvoorbeeld stoutmoedig dat ik de kans krijg om met Prediker te praten, de schrijver van die ontroerende klacht over de vruchteloosheid van alle menselijk pogen. Ik zou diep voor hem buigen, want hij is tenslotte een van de grootste dichters, althans voor mij. En dan zou ik zijn hand grijpen. “Er is niets nieuws onder de zon”, dat schreef Prediker. Maar je bent zelf onder de zon geboren! En het gedicht dat je schiep, is ook nieuw! Want niemand vóór jou schreef het op. En al je lezers zijn ook nieuw onder de zon, want wie vóór jou leefde kon het gedicht niet lezen (…) En Prediker, ik wil ook nog vragen aan wat voor nieuwe dingen onder de zon je nu wilt gaan werken. Een nadere toevoeging aan de gedachten die je al neerschreef? Of zou je sommige ervan nu willen weerspreken? In je eerder werk noemde je vreugde – het geeft toch niet dat ze vergankelijk is?  Misschien gaat je nieuwe onder-de-zon-gedicht dus wel over vreugde. Heb je aantekeningen? Een paar ontwerpen…….(Wislawa Szymborska bgv de Nobel prijs voor vrede 1966).
  • Goede tijden—slechte tijden

De mensen zeggen: de tijden zijn slecht
Wij leven in een moeilijke tijd.
Leef goed en de tijd is goed,
Wij zijn de tijden
De tijden zijn wat wij ervan maken.

  • Tellegen, Misschien wisten zij alles al, p.2
    het stukje blz 23-24 is te lang om hier af te drukken; maar past mooi bij Prediker! Ga maar eens kijken
  • Steenbrink, De Jezusverzen in Koran , blz 143
    De parabel in de Koran spreekt tot de zelfgenoegzame die zijn rust vertrouwen en zekerheid in materieel bezit zoekt. De Koran ziet Jezus niet als het voorbeeld. In latere hadits over zijn leven zal Mohammeds doen en laten wel het voorbeeld worden dat zoveel mogelijk gevolgd moet worden..

Tenslotte: M.de Lange
Deugden als samenwerken en delen, en een waarde als rechtvaardigheid zijn verdrongen uit het publieke leven. Ten gunste van een concurrerend, economisch denken. ”Het materialistisch levensbesef is het succesvolste exportproduct van het Westen. In het eigen Westen bleek het christendom niet opgewassen tegen de zegetocht van dit levensbesef, maar in heel andere culturen blijkt het hindoeïsme evenals de islam en het boedhisme nadruk op dat evenwicht te leggen ”. (M.de Lange, lid van de Nationale Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)