Bij Guido Gezelle’s gedicht over hoop horen we de cynische opmerking van een Groninger die nog steeds wacht op de compensatie voor de barsten en scheuren in zijn huis: “Hoop is uitgestelde teleurstelling”.

Exodus 33,20: “…kunt u mij van achteren zien, want mijn gelaat kan niemand zien”…We kunnen God niet recht in het gezicht zien, dat verhindert onze onvolkomenheid. ‘Van achteren’ is als ‘achteraf’, waarbij je dan soms denkt: Dat ik dat niet eerder gezien heb. Die reflexie is van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan de jonge Samuel die zich tot driemaal toe geroepen weet en het advies krijgt: “Ga maar weer slapen…” en dan zegt: Spreek ,Heer, uw dienaar luistert (1 Samuel 3).

Elie Wiesel (Bijbels eerbetoon,100) meent dat je “geen zal mijn aangezicht zien en in leven blijven” moet verstaan als: “geen zal mijn aangezicht zien en leven als voorheen.”

Die man ontvangt (Lucas 15,2)…maar nu die zoon van u (15,30)…twee zinnen met denigrerend: die. Waarbij je automatisch een ergerlijk uitgestoken beschuldigende vinger ziet.

Er wordt verteld van 1000 zeesterren die aangespoeld zijn op het strand. Een jongen pakt er een paar en gooit ze terug in het water. “Waarom doe je dat?”, vraagt een man, “Heeft dat zin?” Heeft het zin er een paar te redden terwijl de rest…De jongen kijkt naar de spartelende zeester in zijn handen. “Neen,” `zegt hij, “voor de meesten maakt het niks uit. Maar voor deze ene zeester wel degelijk.” En hij gooit hem terug in zee. (uit Taiwan).

Paus Franciscus: “In onze dagen is het soms net andersom; gaat het niet om dat ene schaap maar moet de herder veelal dat ene verloren schaap in de steek laten om de negen verloren anderen te zoeken.”

Jan Tulp schrijft: Weggaan is iets anders dan het huis uit sluipen, zacht de deur dichttrekken achter je bestaan en niet terugkeren. Je blijft iemand op wie wordt gewacht.

Volgens Augustinus kun je niet met God spreken als je niet eerst langs je eigen hart gaat. Daarom: “Hij kwam tot zichzelf…en zo tot zijn vader”. Berouw is ook een vorm van terugkeren, naar huis gaan.

De vader vergeeft niet. Hij slaat de vergeving waar zijn zoon om vraagt bewust over, Hij geeft vergeving, geeft liefde.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.