De blogs van deze week gaan over de betekenis van de woorden brood en water, niet alleen fysiek, maar ook (vooral) symbolisch

 

Was ik maar nooit gegaan

Was ik maar nooit gegaan
het was nog niet zo’n slecht bestaan
in ‘t land der Zon
Maar nu ik een keer ben opgestaan
nu moet ik achter Mozes en Aaron aan.

Was ik maar nooit gegaan
Ik kan nu niet meer blijven staan
bij wat geweest is.
Maar moet ik door woestijnen gaan?
En maar aanvaarden dat voortaan
het nooit meer feest is?

Was ik maar nooit gegaan
Kom ik wel bij de dood vandaan?
In het land van vrede?
Nu ik een keer ben opgestaan,
waar haal ik de moed vandaan?
Hoor mijn gebeden.
(Jan Wit)

 

Op een strand in Kreta schreef een vader
met zijn dochters van 14 en 11 jaar
het gedicht : de Overkant.

De overkant vroeg ze me
onder de schaduwboom
de overkant is dat Amerika
of was dat toen in Frankrijk

De overkant is misschien
Afrika pappa waar alles
nog warmer is en armer
de overkant staat vaak in onze krant

De overkant moet vluchten
voor de oorlog en geweld
de overkant heeft weinig geld
en meestal een slechte boot

En als ze komen
in een bange nacht
moeten we helpen met alles
wat je zelf verwacht.

Terug naar Egypte, de vleespotten

Je krijgt een kip cadeau in Nairobi. Bindt de poten bijeen,
neemt haar mee in de bus naar huis.
Komt thuis na lange reis. Je maakt touw los
en kip is vrij.
Maar blijft liggen zoals ze hele dag heeft gelegen.
Ze is vrij,
maar het is nog niet tot haar doorgedrongen.
Missionaris T.Hauman in CMC boekje 1992, blz. 58

God-geklaagd
Zo vertaalt Jan Peters het woord “morren”
Is mooi en raak. Bij “morren” wordt namelijk steeds ook God
aangeklaagd omdat hij zijn mensen uit hun oude vertrouwde leventje
steeds wegroept op de onzekere uittocht en tocht naar het land van belofte.
(Als je het leuk vindt, zie: Exodus 15.24; 16.2; 17.3; Num. 14.2; (14.36), 17.6; Joz. 3.1 en 9.18)
Het Griekse woord: “gogguzein”- spreek maar 5x achter elkaar uit, dan hoor je hoe ‘morren’ klinkt.
(Jan Peters, in: Studies voor F. Haarsma, blz. 59.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier