Zwijg en hoor
Misschien gaat je vannacht een licht op
Misschien hoor je onverwacht een nieuwe boodschap
Misschien vermoed je opeens dat vrede op aarde mogelijk is
Misschien besef je met pijn in het hart dat je veel moet loslaten
Misschien vermoed je dat er grote veranderingen zullen komen
Misschien word je gevraagd op te staan en op te breken
Zwijg en hoor
Pak jezelf bij elkaar en breek op
opdat je de plek vindt
waar nieuw leven mogelijk is
(Max Feigenwinter).

God, laat uw ster in ons leven schijnen.
Help ons om zelf een licht van hoop te zijn.
Zet ons hart in vuur en vlam
Zodat uw liefde ons en anderen
Met warmte omringt.
(uit: Missie Nederland)

In de Amerikaanse verkiezingsstrijd zegt een democratisch senator: “Een stem is een soort gebed voor het soort wereld dat we willen.” Is dit niet wat er bij de doop door Johannes op het spel staat? Nieuwe mensen? Een nieuwe wereld?

Lied op melodie: In diepe nacht ben ik gegaan
Behoedzaam dragen wij uw licht
Dat voor geen nacht en duister zwicht
U richt mijn stap ik struikel niet
Ik weet u slaapt en sluimert niet :

Wij legden ons bij onrecht neer
We wisten niet van ommekeer
Tot U, wij vluchten in de slaap
In dode tijd in leedvermaak ,

U wekt verlangen naar uw komst
Dat al wat koud is, afgestompt
Onzichtbaar bot en stilaan groeit
Tot dat de hele wereld bloeit

Geef ons een teken in de nacht
Schenk ons een kind van ons geslacht
Kom op ons toe en geef ons hoop
Op leven sterker dan de dood.
(C.Bekius en A.Govaert, Melodie GvL 476 Liedboek No 808.)

Mystiek en Vrouwen (gezien het synodale proces binnen onze kerk).
Mystiek is een vorm waarin vrouwen zich (vroeger?) als theologen (= ‘Godgeleerden’ of liever ‘God ter sprake brengers’) presenteerden en de kerkelijke hiërarchie in verlegenheid brachten. Zo heeft Hildegard van Bingen een geëxcommuniceerde op het kloosterkerkhof laten begraven en, toen ze commentaar kreeg, gezegd dat God haar toestemming gegeven had. Ze gaat direct ‘tot God’, zonder de omweg langs bisschoppen e.a. De mystiek haalt aspecten van het Gods-mysterie naar voren die in de kerk nauwelijks ter sprake kwamen. Vanuit hun doorleefde vorm van geloven, gingen mystici soms dwars in tegen de kerkleiding die meerdere mystici als heksen tot de brandstapel veroordeelde. Hun  gaven, werden niet erkend, niet serieus genomen.
De huidige paus stelt een vrouw met stemrecht aan binnen onze mannenkerk. Een goed begin is het halve werk, en beter laat dan nooit. De mystiek heeft ook interreligieuze en interconfessionele kanten waardoor ze soms tegenstellingen kan overbruggen en bij elkaar kan brengen. Ik wil hier graag noemen: Mevr. Ria vd Brandt, Vrouwen van woorden, Berne Media 2014. Zij schrijft over Jodinnen tijdens de Holocaust – niet over mystici of heiligen – maar dat word je als Jodin ook niet zo snel. Haar boek laat de ongelooflijke (geloofs)kracht van deze vrouwen zien. Is dat niet hun stem, hun gebed, hun leven voor een andere wereld?

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.