1 Paus Franciscus bad dit titelgebed:

Maria moeder van de hoop,
Ga met ons mee!
Leer ons de levende God te verkondigen,
Help ons te getuigen van Jezus, de enige Redder.
Maak ons behulpzaam jegens de naaste
Gastvrij jegens de behoeftigen
Laat ons gerechtigheid beoefenen.
Maak ons hartstochtelijke bouwers van een rechtvaardiger wereld,
Wees voorspraak voor ons die in de geschiedenis leven en werken
In de zekerheid dat het plan van de Vader vervuld zal worden.

Een tweede couplet begint met de titel:
Dageraad van een nieuwe wereld
Een derde met: Koningin van de vrede
Een laatste met: Maria geef ons Jezus
die genoemd wordt “hoop van de kerk,
van Europa en van de mensheid
”.

2 Aangezicht

Ik noem u geen dwaalweg, waterval, echoput
maar het inzicht waarvan iedereen opkijkt.
De proeftuin van liefde bloeit nu uitbundig
tot de randen der aarde. In geuren en kleuren.
Vierduizend maal daalden de woorden
Hij doe zijn aangezicht over u lichten.
Even zo vele malen heb ik uw warmte
gevoeld, dankzij de gloed van de zegen.
Over ons, in ons, bij ons, met ons.
Feest. Vuurwerk aan de zwarte hemel
waaronder ik voortdurend gebukt ging.
Ent, Man van twee wegen, blz.71.

3
Ik begrijp nu nog beter wat Chopin gevoeld moet hebben tijdens het componeren van zijn muziek. Chopin moest vluchten en moet hetzelfde gevoeld hebben als de Oekraïners nu. Ik ben geen politicus, maar volgens mij doet president Zelenski het heel goed. Zijn geestdrift en kracht inspireren. Muziek is een goede manier om de hoop die ik wil voelen uit te drukken, te voeden .

4 Vast voor later

Soms komt iemand enkel als lichaam terug
Naar huis. Met nog wat laatste dingen: een
ijzeren plaatje waarin naam en nummer

zijn geslagen, een opgedroogde foto
van een jongenskopje. Niet meer om aan
te zien; je moet dus maar geloven wat ze

zeggen over wie dat lichaam is. De man in
legergroen was eerder grappenmaker,
Hij leest zijn tekst voor uit een schriftje

Op het dienblad van een houten doos met rood
Fluweel waarin een lintje ligt verzonken.
Een camera legt alles vast voor later,

Je krijgt de beelden op een schijfje mee voor thuis;
Een erehaag van vaders die nog leven en
jij staat er in je zondagspakje ook weer bij.
anoniem.

5
Thomas Merton, Amerikaanse mysticus schrijft: “Elk mens komt ter wereld als een vraag op wie de oude antwoorden niet meer van toepassing zijn. Ook als ik mezelf en ook God in de loop der jaren beter leer kennen, zal ik er toch mee moeten leven dat ik niet alles over mezelf en God zal begrijpen.”
De Advent en Kerst gaan op dit mysterieachtige van ons menszijn in. Ze vragen niet alleen: “Wie komt er nu God komt?” Maar ook: “Wie treft God aan als Hij komt?” Welke vragen en persoonlijke antwoorden krijgt Hij te horen?”
Wie komt? God blijft een mysterie, maar met Kerst horen we iets wezenlijks van hem: Hij wil de mensen zo dicht mogelijk nabij zijn. De profeet Jesaja drukt deze nabijheid uit met de naam “Immanuel” = God-met-ons. En brengt daarmee het verlangen naar een kind van God onder woorden en maakt helder dat: “Wat God ook is ,God is met je” (Jes. 7,14). Dat zegt God in de persoon Jezus over zichzelf en antwoordt zo op het menselijk verlangen.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.