Johannes toont zich de meerdere (Johannes 1,30)
En als we nu eens zouden leren afzien van gelijk.
Als we bewust niet meer verkiezen te bouwen aan ons eigen
beter hoger verder meer…
Als ik besluit te delen hoef ik niet meer te verdedigen wat van mij is, was
Als we op ooghoogte elkaar kunnen ontmoeten
Het Koninkrijk zou niet meer ver maar
onder onze voeten….
(Vera Huijgen)

GvL 621: de fysieke betekenis maakt plaats voor
Ik ben de wijnstok, mijn vader de wijngaardenier,
Gij zijt de ranken, dus blijft in mij, Ik blijf in U, dan vindt Hij vruchten hier
Refrein: Zingt voor de vader de wijngaardenier
Dus blijft in mij, ik blijf in u,
Dan vindt Hij vruchten hier
Ranken onvruchtbaar die snijdt Hij af, die werpt hij weg;
Zij moeten branden. Dus blijft in Mij, Ik blijf in U, – ’t is waarheid wat ik zeg.
Zingt voor de Zoon, want zijn woord is uw weg
Dus blijft in Mij, ik blijf in u, ’t is waarheid wat ik zeg. Refrein
Laat dan mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn;
Blijft in mijn liefde, zoals ik in de Vader blijf Gij zult vol vreugde zijn.
Bidt om de Geest om het brood en de wijn, en al wat gij de Vader vraagt,
zal u gegeven zijn. Refrein
(Huub Oosterhuis)

Vriendschap – liefde
De symboliek rond wijnstok en ranken, van verbonden blijven of juist van de wortel afgekapt zijn, vinden we ook in de liefdesgedichten. Ida Gerhardt schrijft:

Het was de hovenier, die in het vroege licht
De ranken heeft gericht, diep in elkaar verward.
Vervreemdend van het hart, de wortelstok.

Geen zag wat zich voltrok in het zeer vroege licht.
Hij raakte hen slechts aan: zij zijn vaneen gegaan,
ontbonden ontwonden.

Het was de hovenier, verwonderd in vroeg licht,
Gescheiden ongescheiden de dood zijn hand geleide
Hartranken
Aan ons beiden
Hebt gij het God, verricht.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.