P. Rollings schrijft in Verslaafd aan God: “Na de zelfverheerlijking en zelfvergoddelijking van de mens ten tijde van de triomferende moderniteit is nu de tijd aangebroken om die te relativeren en achter ons te laten ten gunste van een cultus van de aarde, onze bakermat en ons tehuis, met zijn buitengewone complexe weefsel van levende wezens waarvan we als mens deel mogen zijn.”

Gebed op 22 januari, het slot van gebedsweek voor de eenheid. Dag 8: De rechtvaardigheid die gemeenschap herstelt. God, Schepper en Verlosser van alle dingen, leer ons naar binnen te kijken om gegrond te zijn in uw liefdevolle Geest, zodat we in wijsheid en moed naar buiten kunnen gaan om altijd het pad van de liefde en gerechtigheid te kiezen. Geef ons de moed om lief te hebben, wat, wie en hoe je liefhebt, en deze liefde uit te drukken in onze daden.

Leven
Rustig, stil en vol verwachting, zit ik aan de waterkant,
kijk naar planten, bloemen, dieren, kinderen spelend in het zand.
Dikwijls zat ik op mijn kamer en te veel werd gestudeerd.
Maar te weinig omgekeken, naar dat wat het leven leert.
Altijd joeg ik naar meer weten, Alles was de moeite waard.
Alles werd met hoofd en bijzaak, ijverig bijeengegaard.
Nu opeens andere dingen! Daar waar bloed en leven is.
Waar de schepping op je afkomt, als Gods eigen beeltenis.
Boekenkasten vol geleerdheid, wetenschap en dadenroem,
wijken voor geborgen schoonheid, voor het bloeien van een bloem.
(frater Theobaldus Geraerts).

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.