Een kloosterling zei: Velen denken dat het een wonder is, als God doet wat mensen vragen. Maar is het niet juist een wonder als mensen Gods wil doen ?

Een christendom dat alleen zegt wat iedereen al zegt is geen zout der aarde maar suiker in de thee.

Wie terugslaat als hij geslagen wordt,
Wekt in zijn tegenstander de vechtinstincten.
Wie wegvlucht als hij geslagen wordt
Wekt de jachtinstincten
Wie zijn belager de andere wang toekeert
Wekt de diepste, de tederste instincten op
…………………………………..

Ongebruikt behangpapier
En het leven zul je zonder grote wijsheid
met ongepoetste tanden zonder perfecte
samenhang, harmonie, mildheid, onthechting
of afronding ook wel doorkomen.

En het leven overleef je ongetwijfeld
natuurlijk is het hard, te kort, bestaat
het overwegend uit vergeten, de wereld
Is brokkelig, verwonderd onbegrijpend.

Besta je, voorzichtig zinloos ernstig, je bent
duister soms meedogenloos, zomaar met
of zonder reden zul je lachen, huilen
woedend worden, happy endings uitproberen.
Het leven, ongebruikt behangpapier, zal
ontrold volstaan om kamers in te kleden.
(Jeroen Theunissen)

Gebed
Leer ons dienen wie zich de minsten voelen.
Leer ons delen met wie niets hebben.
Leer ons vieren het heil van alle mensen.
Leer ons geven van onze overvloed
Leer ons ontvangen wie wordt buitengesloten
Leer ons zijn een naaste op weg naar de Ander
Opdat gevoed worden zij die hongeren
Opgericht zij die gebukt gaan
Bevrijd zij die geketend zijn
Want zalig de zachtmoedigen
de vredestichters en de barmhartigen
de hoeren en de tollenaars
de wees, de weduwe, de vreemdeling
Die allen naar uw beeld geschapen
Uw koninkrijk verwachten. Amen.

Zoals een vader…dit gedicht van de hand van Jeannet de Jong, las ik vanmorgen in het Nederlands Dagblad (10-2-2023) Treffender kan bijna niet:

Zo vaak heeft hij haar hand
al vastgehouden
als ze niet slapen kon
en bang was
voor de nacht.
Zo vaak al naast haar bed gezeten
gewiegd gezongen en gewacht.

Maar deze nacht
kon hij haar niet beschermen
zijn meisje toegedekt
onder beton en bloed

Toch wacht hij stil
In eindeloze uren
En houdt haar hand nog vast
Zoals een vader doet.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.