De blogs van deze week verwijzen naar de woorden van Jezus die zei: “Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald”

Niet echt, wel reëel

De discussie met de Joden en de leerlingen omtrent: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald” lokt gemor, ongeloof uit. Dat kan ook niet anders, want het is ook onbegrijpelijk. Dat Jezus, die ze kennen als ‘zoon van Jozef’ zoiets zegt!

“Verkondigen wij het mysterie van ons geloof” bidden we steeds in de Eucharistievieringen. Ik gebruik expres niet het woord geheim, maar het meer mysterieuze woord ‘mysterie’. Geheim klinkt zo puzzelachtig, zo oplosbaar. Mysterie verwijst naar een andere dimensie. En ‘van ons geloof verwijst niet naar logisch redeneren. Maar maakt ons erop attent dat we dit broodnodig hebben om mens te kunnen zijn/worden.

Ik ga nu niet de hele discussie rond de Eucharistie voeren, maar een mooi voorbeeld is Luc 24.36vv. Daar staat de verrezen Heer opeens in het midden van zijn leerlingen. Hij komt niet binnen -deur open, jas uit, neem een stoel, weet U wel. Niks van dat alles. Hij staat opeens in hun midden, ruimte en tijd zijn geen hindernissen meer voor de gekruisigde. Hij staat in medio ecclesiae.

Eerst dachten ze dat ‘t een geest was -ze waren in rouw en verlies bijeen en dan ‘zie’ je soms van alles. Maar op allerlei manieren wordt aangetoond dat dat niet het geval is. Dat het ‘reëel’ is wat ze zien. Geen verifieerbaar feit, maar wel reëel. Anders zou hun kijken, tasten en zien eten misschien ook een uitroep van ‘Inderdaad, hij is het echt’ moeten hebben. Niet historisch echt—hij gaat ook niet weg door de deur, neemt geen afscheid van hen. Nee, hij wordt ten hemel opgenomen! En zij ‘vallen op de knieën en keerden in grote vreugde terug naar Jerusalem’. Met grote vreugde -zo van: mooi, die is weg? Of is hemelvaart juist dat hij niet weg is, maar op een hemelse wijze bij hen blijft? Niet echt, want hij is dood. Maar wel reëel; het maakt getuigen van zijn verrijzenis van hen, geeft een keer aan hun leven.

En als we vanuit dit Bijbelse voorbeeld nu eens over de Eucharistische tegenwoordigheid van Jezus spraken?
(Henk Bloem)

 

In de hemel, vanuit de hemel

 • S.Lee (ik ken hem ook niet) zei: “De hemel. Jammer dat je er in een lijkwagen naar toe wordt gereden”.
 • In “Geschichten von Hirten,Heiligen und Narren”, staat op bz. 206: Der Himmel ist da, wo keiner sagen wird, dass ich im Stall schlafen muss”.
 • Hemel duidt geen plaats aan. Waar wij, waar gehoor gegeven wordt aan  Gods wil, daar is hemel.
  (Merk op: zonder lidwoord!!) Bluyssen, Rooijakkers: God verborgen en nabij, p. 87-88
 • Bisschop Franz Kamphaus dicht:
  De hemel ligt niet boven ons,
  maar voor ons,
  als opdracht, als mogelijkheid,
  die hier in de wereld al begint.

 

De droogte

Volgens Darwin moet God een keverliefhebber zijn geweest. Daar heeft Hij namelijk heel veel soorten van geschapen. Kevers zijn de grootste diergroep ter wereld. Er zijn minstens 20.000 en waarschijnlijk meer dan 30.000 soorten boktorren. God liet al die soorten de zondvloed overleven. Noach scheepte 40 tot 60.000 paar boktorren in. Op een houten schip!!! Je kunt niet in de houten Ark én in de vraatzucht van boktorren geloven

(Koos Dijksterhuis, Trouw 25-7-2018)

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag, lees hier