Martelaren van deze tijd.
San Egidio organiseerde 29 maart in de St Franciscus kerk te Apeldoorn, de oecumenische wake rond de martelaren van deze tijd. De oud-katholieke bisschop B. Wallet ging voor temidden van afgevaardigden uit de Syrisch-orthodoxe kerk, de Koptische kerk, the Church of England, en de PKN. Namens de Nederlandse RK-Kerk was Kardinaal W. Eijck aanwezig. Ronald Dashorst nam als diaken deel en noemde de Christenen in Oekraïne, Rusland, Syrië, Iran, Irak, Jemen, en overal ter wereld waar mensen slachtoffer worden van het aanhoudend geweld. Zoals Rosa Park die weigerde op te staan in de bus terwijl apartheid dat eiste. In Mexico zijn onlangs twee priesters, Jezuïeten, vermoord. De 85-jarige Jacques Hamel werd vanwege zijn geloof in 2016 vermoord. Bisschop Romero, opkomend voor een bevrijdingstheologie, werd vermoord in november 1980. De monniken van Tiberine…uitgemoord. Evenals de Congolese zuster Marie Sylvi die weigerde haar patiënten te verlaten. En wie vult aan…

Zit er wat breekbaars in?
Nadenkend over lengte of kwaliteit van leven las ik van een mevrouw die een Bijbel wilde opsturen naar haar zoon die in dienst zat. De postbeambte vroeg haar of er iets breekbaars in het pakje zat. “Nee hoor”, zei de mevrouw, “hooguit de tien geboden”. Terecht. Mozes gooide het eerste exemplaar kapot (Exodus 32,19) toen hij zag dat die tien woorden toch niks uithaalden. Maar de moeder zal bij “breekbaar” niet aan letterlijk kapotgaan gedacht hebben, maar meer of haar zoon deze Bijbelse schat goed zou bewaren en die tien woorden in ere zou houden.

Aan de randen
Paus Franciscus praat niet over gaan naar de randen, hij doet het. Steeds gaat hij daarheen waar de waardigheid van mensen in de verdrukking komt: in vluchtelingenkampen, in de slums, in de gevangenissen. Hij laat zich aanraken en knuffelt ook zelf. Daar wordt tastbaar wat het Tweede Vaticaanse Concilie als de opgave van de kerk benadrukt: De zorg en de noden van de mensen zijn de zorgen en de noden van christelijke vrouwen en mannen. Hier is de kerk weer thuis bij de mensen, wordt ze weer geloofwaardig. Daarvoor moet ze echter naar de mensen gaan, naar ze luisteren, je klein maken, niet op hen neerkijken. Dit is onze eigenlijke opgave: de confrontatie van het evangelie met het hedendaagse bestaan. De kerk bevindt zich precies aan de randen.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.