Mahatma Gandhi zei: “Ik wil niet dat mijn huis van alle kanten ommuurd is en mijn ramen potdicht zitten. Ik wil dat de culturen en godsdiensten van alle landen door mijn huis waaien, zo vrij als maar mogelijk is.” Is dat niet een omschrijving van synodaliteit?

Yousif Mirkis, aartsbisschop van Kirkuk:
“De westerse wereld leeft zich uit in vrijheid maar tegelijkertijd werkt ze nogal uniformerend. Eensgezindheid met het oog op verscheidenheid. Dat is het enige antwoord op de kogels uit de Kalasjnikovs.”

Rozenstock schrijft: “Een kerk kan slechts één zijn als er slechts één is die de naam geeft aan de hele kerk.”

Afscheid
Zul je voorzichtig zijn?
Ik weet wel dat je maar een boodschap
Doet
Hier om de hoek
En dat je niet gekleed bent
Voor een lange reis.
Je kus is licht,
Je blik gerust
En vredig zijn je hand en voet.
Maar achter deze hoek
Een werelddeel,
Achter dit ogenblik
Een zee van tijd.
Zul je voorzichtig zijn?
(Adriaan Morriēn)

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping bij de lezingen van deze zondag: lees hier.