De eucharistie, het eucharistisch brood op de icoon van Roeblev wordt niet met voorbij zien van alles en iedereen alleen om zichzelf geprezen en centraal gezet. De aandacht gaat ook naar de personen er omheen, naar de Drievuldigheid, naar ‘God in ons midden’. En de toegang naar de tafel en het brood ligt open, uitnodigend open. Eucharistie heeft met ‘samen op weg’ en met breken/delen van het brood van doen.

als de vrouw bemerkt dat hun bezoeker een heilige Gods is, verbouwt ze het hele huis voor hem. Heeft ze toch ruimte over? Of…MAAKT ze ruimte voor het bijzondere, voor ’t LEVEN, voor het sociale, ’t mysterie? Ruimte voor het een, is minder ruimte voor het ander.

Ik zag in een krant een mooie wervelende foto met onderschrift: “In de zaal wordt druk gedanst en geknuffeld. Anders dan in een kerk sta jij hier centraal”. Dat is best een zin die ons te denken geeft. Wat betekent dit voor ‘processies’? Wat betekent dat voor onze kerkgang? Wat betekent dat voor kinderen die niet vijf kwartier stil kunnen zitten?

van binnenuit veranderen…De donkerste plek op aarde is die tussen de oren. Daar gaat het toch over wanneer je over ‘verandering van binnenuit’ spreekt. Is dat misschien een plek die je niet zomaar wegpoetst alsof het buitenkant is; alsof het er niet toe doet. Zie beoogd minister D. Wiersma: die plek komt altijd boven! Is dat de zuiverste plek? Is dat alleen de verpakking, moet je daar doorheen kijken of juist niet?

N. Kermani schrijft op blz. 37 in, Een stap dichterbij komen; vragen over geloof, ongeloof en troost, (enigszins vrij weergegeven):…de rijkdom van de heilige geschriften en van alle poëzie en literatuur is, dat ze meer dan één betekenis hebben en dat je telkens wanneer je leest nieuwe kanten van dezelfde waarheid kunt ontdekken…Het gaat namelijk in alle religies, bij alle wijsheidsleraren en bij alle filosofie om: KEN JEZELF.
De waarheid staat niet ergens in boeken, die vind je in jezelf verborgen, bedolven onder van alles. “Het Koninkrijk van God ligt binnen uw bereik” onderrichtte Jezus, en Mohammed zei iets vergelijkbaars. Het zijn de mensen die de Koran, de Bijbel laten spreken. Als de heilige geschriften niet het resultaat leveren, maar helpen in de zoektocht, staat uw Bijbel noch de Koran noch de Tao Te Ching op zichzelf. Vanaf het begin vroeg de Thora om commentaar: de Misjna. Zie ook: Loed Loosen, Lezen om te leven.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.