Keuze
Als ik maar kies voor het zachte.
Ben ik dicht bij wat eenmaal komt,
Als alles teer zal zijn:
Woord, daad, en gedachte.
(Geert Boogaard)

Bij de Kerstkribbe van Greccio ontbreekt het goud, de wierook en de mirre. Die cadeaus passen niet in de nieuwe wereld waarin God zich openbaart. Bezit brengt belangen en regels met zich mee, waardoor onderscheid en verdeling in de samenleving gelegaliseerd worden. Franciscus zei heel consequent: Wanneer wij iets zouden bezitten, zouden wij ook wapens moeten hebben om ons bezit te verdedigen.

Op het steile pad ontmoet ik een klein meisje.
Die draagt haar broertje op haar smalle rug.
“Wel,” zeg ik, “kind, je draagt een zware last.”
Maar met verwondering kijkt het meisje op
“Ik draag geen last; ik draag mijn kleine broertje.”

Jezus maakt carrière naar beneden. Het is in onze wereld wijs, verstandig, uitgekiend, carrière naar boven, verder, hogerop te maken. Solidair met melaatsen, solidair met tollenaars, zondaars, blinde bedelaar, prostitués. In dit leven hebben ‘kleinen’ die op de godsvoorstelling van wijzen en verstandigen waren uitgekeken – die God is dood –, weer opnieuw God ontdekt.

Eberhard Schokkenhof studeerde in Rome ‘moraal’. Niet het makkelijkste vak, maar wel belangrijk daar het gaat over onze manier van doen, ons gedrag, hoe wij omgaan met het heelal, met de aarde, en met de buurman”. Hij schrijft: “…uit kruis en opstanding, groeit de hoop dat niet de machtige overwinnaars van de geschiedenis het laatste woord hebben, maar dat hun slachtoffers een toekomst hebben, dat hun lijden dus niet voor niks is geweest.” Hoop doet leven, niet qua lengte, niet in jaren, maar in kwaliteit, in inhoud. De Duitse schrijver R. Biermann schrijft: “Wie de hoop opgeeft is een Schweinehund.”

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.