Ik lees: “Mensen die goede kleding, schoenen en linnengoed over hebben, kunnen deze op … tussen 10.00-12.00 inleveren bij de kerk. De kleding wordt de eerstvolgende donderdag gratis aangeboden aan mensen met een minimaal inkomen. Zo delen we wat we kunnen missen…” Er zijn vast meer kerken die op deze wijze hun solidariteit uitdrukken. Gelukkig!

Magnificat
Maria is in zekere zin in eigen persoon het verlangen dat de mensheid koesterde naar God (uit: Getijden gebed I-1, blz. 87) De paus spreekt van ‘gezonde haast’ om bij iemand die in nood zit te komen, zoals Maria met spoed naar Elisabeth gaat. Zo nodigt hij ons uit tot ‘gezonde haast’! Maar de Paus denkt daarbij niet alleen aan mensen, maar ook aan natuur, klimaat, onze Umwelt.

Een gesprek tussen twee vrouwen in Brazilië naar aanleiding van Lucas 1,46-55.
De eerste vrouw citeert Lucas 1,52 en 53 en krijgt als antwoord van:
ROSA: Bravo. Maar dat lijkt helemaal niet op de Maria waar we in de kathedraal over horen. De Maria van de bidprentjes ziet er niet uit als iemand die praat als Maria in het evangelie van Lucas.
IDA: Neen, nu je het zegt … Maria zit op een troon, heeft op dit bidprentje een kroon op haar hoofd, heeft gouden ringen aan haar vingers. En een blauwe mantel, geborduurd met goud.
ROSA: De Maria van de lofzang zat niet op een troon. Ze stond in het vuil en het stof net zoals wij. En had een oude hoed op tegen de zon, net zoals wij.
IDA: De Maria van de lofzang had geen gouden ringen aan haar vingers had net als wij twee ruwe handen. En de Maria van de lofzang droeg geen geborduurde mantel. Ze had oude kleren aan, net zoals wij allemaal.
ROSA: Het is misschien raar om te zeggen maar Maria zag er net zo uit als ik. Mijn voeten zijn smerig, mijn hoed is oud, mijn handen zijn ruw van het werken en mijn kleren zijn versleten. Ja, Maria was een vrouw uit het volk, net zoals wij. Toch werd een gewone vrouw zoals zij door God uitverkoren voor een heel belangrijke taak.
ROSA: Ik denk dat Maria een hoopvolle boodschap voor ons heeft. Wij staan als vrouwen helemaal onderaan in de maatschappij en hebben honger. Maar Maria zegt ons dat God juist de nederigen zal verhogen en de hongerigen zal vullen met goede gaven.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van de komende vieringen: lees hier.