Over de rots
Jesaja 28, 16; Matteüs 17,9 en paralellen; Matteüs 7,24-25
Kunnen we zeggen dat er vrede is,
Dat we gelukkig zijn, dat er niemand is
om voor te strijden, om voor te vechten

Terwijl er een kind is dat huilt
Een vader die lijdt,
een moeder die smeekt?
Augusto Quispe, Peru.

Een beter land
Ze trekken over bergen, doorkruisen de woestijn
of zwerven over zeeën om vrij te zijn.
Waar de oorlog teistert, waar de honger woedt
moeten ze uit huis vandaan en zwerven dan voorgoed.
Eeuwen doorklinkt in de nacht steeds dezelfde bange klacht
Waar is thuis? Waar is thuis?

Iedereen blijft hopen dat hij nog een toekomst heeft
Rust voor zijn vermoeide hoofd, een plek waar hij in vrede leeft
Als je maar dichtbij blijft, gaan we hand in hand
En zullen we de grens passeren
Van een nieuw en beter land
Willem Wilmink.

Geloof, Vertrouwen, Vastigheid
Hebben deze met elkaar van doen? Luchtfietserij noemen sommigen het wanneer men gelooft of hoopt…want je bent niet zeker. Staat ‘geloven’ recht tegenover ‘zekerheid’? En geloven tegenover zeker zijn? Tal van grote wetenschappers waren ongeneeslijk religieus. Angela Merkel sprak ooit haar vertrouwen in de Duitsers uit: Wir schaffen das. Wist ze het zeker? Maar ze geloofde er vast in.
Paus Franciscus: “We hebben religie nodig om tegemoet te komen aan de dorst naar wereldvrede en de dorst naar het oneindige dat in het hart van elke man en vrouw woont.”
We hebben religie nodig om tegemoet te komen aan de dorst naar wereldvrede.

En wat denk je van een spreuk als: “Neerlands hoop in bange dagen”.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.