Het Griekse woord PROFEET is samengesteld uit PRO = namens, en FEET van het werkwoord fêmi = spreken. Zie Matteüs 7,22.

Mijn broeders hoeder? Verzoenen’ wil zeggen: de vrede herstellen. In de evangelieteksten van deze zondag gaat het bijna uitsluitend om PRATEN. Praten met elkaar, met anderen, eventueel de geloofsgemeenschap erbij. Een dreumes doet ’t anders. Die vraagt: Krijg ik nou een zoentje? Hij zoekt verzoening en vraagt om het verzoeningsteken om weer over te gaan naar saamhorigheid, naar ’t midden, anders vliegt het alle kanten uit. Het evangelie ziet Jezus daar als het middelpunt. Een middelpunt dat zowel centrifugaal als centripetaal kan werken.

Vaclav Havel schreef: Hoffnung ist nicht die Uberzeugung dass etwas gut ausgeht sondern die Gewissheit dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. En Albert Einstein: Gelijkheid verwekt geen oorlog.

ELK GEVAL
’t Kon gebeuren ’t Moest gebeuren
Gebeurde eerder. Later. Dichterbij. Verder weg.
Gebeurde een ander.
Je werd gered, omdat je de eerste was.
Je werd gered omdat je de laatste was.
Omdat je alleen was. Er mensen waren.
omdat links. Rechts.
Omdat het regende. Er schaduw was.
Omdat de zon toen scheen.

Gelukkig was daar een bos
Gelukkig waren daar geen bomen
Gelukkig was er een stang, haak, balk, rem
Stijl, bocht, een millimeter, seconde.
Gelukkig dreef er een strohalm voorbij.
Doordat, aangezien, toch, ondanks
Wat was er gebeurd, als de hand, de voet,
Een stap, een haar
Van de samenloop…

Dus je bent er? Recht uit het nog net afgewende ogenblik?
Er zat één maas in het net en jij kroop erdoor?
Ik kan mijn verbazing niet op, kan mijn zwijgen niet op.
Luister
Hoe snel je hart in mij klopt.
WisLawa SZYMBORSKA

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.