De blogs van deze week bestaan uit zomaar wat gedachten over de zwijgzaamheid en de echtheid binnen het geloof en de kerk.

 

Atheïsme – godloos

Bij de eerste lezing kun je het boek van Anselm Grün en Tomas Halík, Geloven op de tast: als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten, lezen. Heel verhelderend. Enkele citaten:

  • blz. 16: “de enige christen die ooit geleefd heeft is Jezus van Nazaret” zegt Nietsche in zijn anti-christelijk pamflet: De antichrist
  • blz. 20: “Als atheïsme kritiek op een bepaalde opvatting over God is, dan kan het atheïsme belangrijk zijn voor gelovigen. Het herinnert ons er namelijk aan dat elk menselijk begrip met betrekking tot God slechts een vinger is die naar de mond wijst en niet de mond zelf.
  • blz. 43: “Een steentje in je schoen lijkt altijd veel groter en scherper als het in je schoen zit, dan wanneer je het op straat gooit” (Een pleidooi voor openheid in plaats van geheimdoenerij en -houderij en onder het tapijt schuiven).
  • blz. 47: “De kerk is slechts een brug die nodig is om verder te kunnen, maar ze is niet het doel zelf”
    Vooral de artikelen van Halík vind ik boeiend!.

En een opmerking van Thomése is de spijker op de kop:
P.F. Thomése, Izak 2005 blz. 62 verhaalt van een verhitte discussie over het lot van de doden en schrijft: “Er worden allerlei goden bijgehaald, alleen God zelf niet, die wordt als enige niet genoemd.”

 

Leerlingen krijgen het Heen en Weer

Het is een sport om met gestrekte vinger
te wijzen naar de goeden en de kwaden.
Ik houd het liever bij de binnendringer
die in mijzelf verlangt naar euveldaden.

Twee zielen huizen in ons en ze heten
ons meestal-kwade en soms-beter ik,
ik hoor ze altijd, in mij woedt hun vete.
Straks klopt de demon weer. Vrees ik zijn tik?

De vrede om ons is maar schijn van vrede.
Ons eerste ik voert oorlog met ons tweede,
ik word zo weer de ander die ik ben.

Zolang ik mijn gehate ik maar ken
en in de gaten houd ben ik niet bang
Elk uur van lauwheid is een uur te lang.
Gerrit Komrij

 

Kind = een mens dat nog niet af is.

Of: Verkeerd beginnen is noodzakelijk
wil men iets duurzaams bouwen
fundamenten behoeven eerste stenen
door een kind gelegd
Frida Vogels

 

En Gerrit Achterberg dicht:

Terwijl we het niet laten blijken
dat werelden in ons bezwijken
kijkt het kind ons aan.
Hij weet er alles van
en vindt vanzelf een naam
bewaard binnen zijn koninkrijken
en vangt met ons het spelen aan
als zijns gelijke.
En gans heelal is eeuwig voor zolang.

 

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier