De blogs van deze week gaan over vertrouwen. Als iets eindigt is er altijd, met Gods hulp weer een nieuw begin!

 

Het doel en de middelen.
A. Grün, Bezielend leidinggeven, blz. 127 citeert met instemming Mark Twain:“Toen ze het doel uit het oog verloren hadden, verdubbelden ze hun inspanningen” om aan te geven dat je zonder focus, zonder doel, niet consequent en rustig je werk, je leven kunt doen.

Naar: A.de Saint Exupery: Iemand verkoopt dorstlessende pillen. De kleine prins vraagt: “Waarom verkoop je die?” De koopman antwoordt: “Het blijkt een grote tijdsbesparing. De geleerden hebben het uitgerekend: Je spaart drieënvijftig minuten in de week”. “En wat doe je dan met die drieënvijftig minuten? ….” “Als ik drieënvijftig minuten over had”, dacht het prinsje bij zichzelf “dan liep ik heel rustig naar een bron” .

Loesje – de bekende – zegt: “Als je het doel niet weet, kom je altijd aan”!!


Van horen zeggen

Ik hoorde: wees niet bang
voor leven en dood
geef mij maar de vrijheid,
water en brood

ik hoorde van oorlog,
water en vuur,
vertel mij van vrede –
hier in dit uur.

Ik hoorde: geen tijd,
geen geld, geen gehoor,
maar ik weet, zeeën,
die stromen maar door

eindeloos zoeken
planeten hun baan –
nog lichtjaren langer
zal liefde bestaan.  
Hein Stufkens


Ten-slot-te
(fragment)

Dit is niet het einde van het lied
alleen… ik kan niet verder zingen

Dit is niet het einde van de weg
het is pas het begin.
Alleen… ik weet niet hoe
ik verder moet.

Hoe deze woestijn
een besproeide hof kan worden…
Ik weet het niet.

Maar God is nog altijd
de God wiens Naam is: IK BEN ER.

(uit: Onder uw vleugels)

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier