De blogs van deze week gaan vooral over koningschap. ‘Christus Koning’ voor hoop, richting en perspectief. Het andere, ware koningschap.

 

‘De kroon op het werk’.

De drie koningen informeren: Waar is de pasgeboren koning der joden? En koning Herodes reageert als gestoken. Nota bene – een pasgeborene, daar hoef je toch niet bang voor te zijn? Maar van begin tot eind speelt in dit evangelie de spanning, de tweedeling tussen de Macht van Herodes, van Farizeeën en Schriftgeleerden en de Kracht (niet macht) van deze pasgeboren Koning. Jezus brengt een andere wereld, brengt God binnen.

Boven Jezus’ kruis laat Pilatus schrijven: INRI. Het is een spot-titel: Is dit nou een koning? Het is een koning van niks – anders liet hij dit niet met zich gebeuren. En diezelfde minachtende toon hoor je in de bespotting: “Als je de Koning van Israel bent, kom dan van dat kruis af”. Voor een echte koning moet dat toch geen kunst zijn? Even met de vingers knippen, en…klaar!

Als Gerard Reve hoort dat een buurjongen van 18 gesneuveld is, schrijft hij: “Dat Koninkrijk van U -, weet U wel – komt er nog wat van??—Velen van ons hebben in hun leven vergelijkbare erge dingen meegemaakt. Konden dat, net als Job, niet rijmen met een liefdevolle, rechtvaardige God. Waar is, blijft dat Koninkrijk?

Dat moet een van de gedachten geweest zijn toen Christus Koning in 1925 werd ingesteld. Tussen de Europese wereldoorlogen in, toen macht, leiderschap, vrede en saam-horigheid volop ter discussie stonden. Het is een feest – dat hoop, richting en perspectief wil geven. Geen koninkrijk meer dat tot oorlog leidt, dat zich achtergesteld voelt, wraak wil, maar een koninkrijk van een andere orde. De triomfalistische toon – ‘aan U o Koning der eeuwen, zegekroon enz.’ doet ons de wenkbrauwen fronsen, maar de roerige tijden en de grote vragen zijn nu nog sterker dan toen.

Het is ook geen grote sprong om van het Koninkrijk van die of die, (zie bijvoorbeeld: Num. 21:18; Num. 24:7; 1 Sam. 15:28) over te gaan naar “koninkrijk Gods/der hemelen” . Lees 2 Kon. 19:19 maar eens, dan zie je het zelf. Levend in deze wereld met alle knelpunten en armoede en onrecht komt bij velen de hoop op een ANDER Koninkrijk op – een koninkrijk Gods! Jezus’ zending bestaat in ‘t aankondigen van dat andere Koninkrijk: “Het is dichtbij” zegt Hij. “Ligt voor het grijpen, maar vraagt een totale ommekeer”. Maar doen en dan volhouden en dan…. Is het ideaal misschien te groot voor ons? Ik las onlangs: “We zijn allemaal een druppel, en de wereld is een gloeiende plaat”… Dat moet Jezus ook gedacht hebben toen hij zo’n wereldomvattende revolutie verkondigde. Goed zo’n dag: Christus Koning. Het frist je weer eens op.
Henk Bloem, pastor

Ik heb nooit een foto van Jezus gezien,
ik weet ook niet hoe hij liep, wel met wie.
Ik weet niet hoe zijn stem klonk
wel dat zijn woorden indruk maakten.
Ik weet niet welke kleur ogen hij had,
wel dat er iets gebeurde als Hij je aankeek.
Ik weet niet of hij een sterk hart had,
wel dat het heel groot was.
Anoniem

Toen M.L.King zijn rede “I have a dream” uitsprak, was dit waarschijnlijk de grootste manifestatie ooit met het Koninkrijk van God als onderwerp. Men had de indruk dat dit nu daadwerkelijk was aangebroken. Zijn vrouw, Loretta King, zei echter: “But it only lasted for a moment”. In onze wereldgeschiedenis is het Koninkrijk van God even kortstondig als onbereikbaar (H.Siebrand, remonstrants predikant).

Twee (konink)rijken tegenover elkaar.
Toen SS-commandant Edith Stein beval naar de spreekkamer te komen, begroette hij haar bij haar binnenkomst met: “Heil Hitler”. Zij groette terug met de woorden waarmee ze elke morgen haar medezusters begroette: “Laudate, Jesus Christus”.

W.Goethe, in de serie Werke 4, blz.148 schrijft:
Godlof dat het Rijk Gods ook daar te vinden is, waar ik het niet zou zoeken”
en: ‘De lieve God wilde niet dat het Koninkrijk Gods iets zou kosten… Hij wist dat dat niets uit zou halen. Hij wilde aankloppen en niet de deur intrappen’.

In een land waar je alles kan kopen
alles kan huren
alles kan regelen
is God vertrokken.

Je deelt je mantel
je schenkt water aan de dorstigen
je nodigt mensen uit om te eten
je bent present bij zieken
je kent gevangenen bij naam
je onthaalt vreemdelingen
je verblijft bij stervenden
je werkt aan vrede
je hebt weet van verzoening
van de rechten van elk mens

In een land waar mensen elkaar helpen
allen elkaars naasten zijn
allen voor elkaar leven
komt God aan. (?)

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier