De blogs van deze week stellen de vraag of een kind al bij de geboorte gevormd is, of hij/zij nog wordt gevormd.


De moeder van mijn Heer

Dat zijn woorden van Elisabet. En in Luc. 2:11 zingen engelen “Heden is u een redder geboren, Christus de Heer in de stad van David”. Dat zijn wel grote titels voor zo’n baby’tje? Niet? Was hij al haar Heer in de buik van Maria? Was dat kindje vanaf de geboorte al: Christus de Heer? Ik denk daarbij: Mijn moeder is geboren in Bussloo. Maar…., toen was ze mijn moeder nog niet. Er was een baby’tje geboren, en pas later werd die echtgenote en moeder en nog zoveel meer. Dus ‘moeder’ is terug geprojecteerd. Wat betekent dat voor “Heden is u een redder geboren, Christus de Heer”?
Henk Bloem, pastor

Kerst citaten die iets achterlaten. J.Suurmond, vroegere columnist in Trouw, schreef: “Met Kerst wordt God een lichaam”. Of ook: “Elke schoot bleef gesloten, dor en droog, tot God ingreep”. Of: “Kerst is ontdekken dat God verliefd de wereld aan de haak slaat”.

Bij een fresco van Fra Angelico:
Fra (= frater) Angelico’s fresco (begin 15e eeuw) bevindt zich in het San Marco klooster te Florence. Het kind ligt in het midden en iedereen staat eromheen. Ze pakken hem niet op schoot, vertroetelen hem niet. Ze staan erom heen. Het roept de vraag op: Wie plaats ik in het hart van mijn bestaan?

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier