De blogs van deze week gaan over boeken. Welke onderwerpen worden er beschreven en wat betekenen ze voor jou op dit moment?

 

Vandaag – of – Heden (Lucas 4.21).
‘Vandaag’ voelt als een kalenderwoord, of een horloge aanduiding. ‘Heden’ kan elk moment zijn.
Ik denk bij ‘heden’ (Lucas 4.21 en ook 2.11) aan Dietrich Bonhoeffer:
Er is in de hele wereldgeschiedenis
steeds slechts één werkelijk
belangrijk uur – het heden. Wie uit
het heden vlucht, vlucht uit het uur
van God.

Ik keerde terug naar de grote stad
In deze grote stad was ik tamelijk onbeduidend.
In dat kleine plaatsje, merkte ik, was ik een man van aanzien.
Iedereen daar keek naar me met een blik vol verwachting
en god mag weten wat voor vreselijke woorden ik tegen hen zei.
Ze luisterden naar mijn poëzie en zeiden “Bravo” en “drink nog wat”.
“Als wij naar de grote stad komen, maak dan a.u.b. wat tijd voor ons vrij”
“Blijf ons de weg wijzen” zeiden ze bij het afscheid met gebogen hoofd.
Beschaamd ging ik weg, vol ontzag voor zo iemand als ik.

Toen ik weer eens naar mijn dorp ging waren ze nogal verlegen met mij;
ze zagen me als de grote regelaar, jammer genoeg.
“Jij eet en drinkt en maakt plezier met allerlei hoge heren
Jij hebt zoveel succes. Waarom zou je nog aan ons denken?”
Twintig werklozen vroegen me of ik ze ergens een baantje kon bezorgen.
Tien bejaarden zeiden: “Jongen, stuur ons versterkende medicijnen”
Ik verzekerde hen snel iets voor hen te doen, medicijnen mee te brengen
en keerde terug naar deze grote stad om daar weer klein te zijn.
Mangalesh Dabral

Men zegt:
Anne Frank schrijft in haar dagboek: “Miep Goes brengt elke zaterdag 5 bibliotheekboeken mee. Gewone mensen weten niet hoeveel boeken voor een opgeslotene beteken”.
Eerste Communicantje bidt: God ik heb uw boek gelezen; ik vind het erg mooi, hebt u nog meer geschreven?
W.Kayzer, ‘ Het boek van de schoonheid en de troost’, blz. 58. zegt van de Bijbel: “Het boek dat alle boeken ter wereld zal bevatten en de totaliteit van het menselijk leven” en haalt de Franse dichter Mallarmé aan die meent dat dit Boek het doel van het universum is.
-zie de impact van boeken als ‘De kleine prins’, ‘Divina Comedia’, ‘Ilias’ en ‘Odyssee’, ‘Mein Kampf’, ‘Das Kapital’, vul maar aan. Welk boek heeft op jou grote invloed gehad?

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier