De blogs van deze week gaan over de zin van het vasten, goede gedachten komen pas op als we ons eerst ‘leeg’ maken.

 

De ‘duivel’ – geeft een ‘gezicht’ aan het kwaad.
Het feit dat Franciscus met de nodige regelmaat over de duivel spreekt – en niet slechts op een symbolische, maar op een hele realistische wijze – is niet alleen een erfenis van zijn voormalige biechtvader in Buenos Aires die eveneens exorcist was. Het is zonder twijfel ook een manier om de werkelijkheid ook spiritueel te willen doorgronden: namelijk van binnenuit pogen te zien waar de Boze aan het werk is.
Hendro Munsterman, ‘het pausschap van Franciscus, de werkelijkheid is belangrijker dan het idee.’

De veertig dagen in de woestijn,
illustreren de woorden van Monnik Benjamin:
“Vasten brengt dicht bij God
maar ook dicht bij de duivel”.
In de 40-dagentijd denken we na over
hoe wij door de woestijn van het leven gaan:
zoeken de stilte en de ruimte
om stil te staan bij al wat er in de wereld
en in ons gebeurt
en hoe we een bijdrage aan verandering
kunnen hebben.

De werkelijkheid gaat boven de idee
Een vrouw die als bewonderaarster over Mandela spreekt: Want als je naar Mandela’s leven kijkt, en naar zijn aanpak van het oplossen van problemen, zie je een man die tegelijkertijd principieel en pragmatisch was. Madiba was altijd bereid een idee of een theorie aan de kant te zetten die zijn voornaamste strijd niet ondersteunde – die voor de bevrijding van de zwarten was.
Dat sluit aan bij paus Franciscus die paragraaf 231-233 in Evangelium Gaudium als titel meegeeft: ‘de werkelijkheid boven de idee..’. Oftewel, meer kerkelijk: pastoraat boven de wet.

Vol-ledig
Een groot geleerde maakte een begin
met Zen, om dieper na te kunnen denken.
Hij wendde zich tot de Zen-leraar Nan In,
die ook de kunst verstond van thee inschenken.

Nan In schonk in, maar liet zijn hand niet zwenken
toen het kopje vol was. “Wat heeft dat voor zin?”
riep de professor, “ik wil u niet krenken,
maar er kan niets meer bij mijn kopje in”.

Toen sprak Nan In: “Zo is het inderdaad;
een volle kop laat nergens ruimte open
voor thee of waarheid, nieuwe informatie.

Als u dus wilt dat Zen naar binnen gaat,
maak u dan leeg van wat u op ging hopen
aan oude oordelen en speculatie
Jan Kal

One-liners:
 Opscheppen in de vasten.
 Vasten laat zien dat je IN de wereld
niet VAN de wereld bent.
 Vasten smaakt naar meer.
 Vast ergens goed voor.

Vasten nu de Utrechtse kathedraal blijft?
In zijn boekje “Hoogtijd en andere beschouwingen” schrijft Han Fortmann dat het Romeinse boek waarin de rituelen voor een bisschop staan, voorschrijft dat een bisschop die een nieuw voltooide kerk gaat consacreren, samen met de bouwpastoor daags tevoren moet vasten. De achtergrond hiervan is waarschijnlijk dat de kerk na haar consecratie een huis van hoog goddelijk voltage zal zijn. En dat vergt van de kant van de mensen die deze heilige aanwezigheid moeten afroepen een ontlediging , een vasten. (blz. 25).

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier