De blogs van deze week gaan over ‘opwekken tot leven’ door vergeving te schenken aan, en barmhartig te zijn voor je medemens.

Pasen: omdat God van Hem houdt.
“Van iemand houden” heeft Gabriel Marcel gezegd, “Is zeggen: jij zult niet dood gaan”. Marcel legt uit: “als wij van iemand houden, dan bevestigen wij het bestaan van die persoon zo absoluut dat wij die niet meer uit ons eigen bestaan kunnen wegdenken.” De Evangeliën zeggen ons: “Jezus is opgewekt uit de doden”. En deze passieve vorm ‘is opgewekt’ is een respectvolle joodse aanduiding voor: ‘God heeft hem opgewekt’. Dus, en nu naar het woord van G. Marcel: God houdt zoveel van Hem dat hij zegt: “Jij zult niet doodgaan”. God, – of zoals Jezus zelf zei, “mijn Vader”, bevestigt het leven, lijden en sterven van Jezus zo totaal, gaat er zo volledig achterstaan dat Jezus niet meer uit Zijn goddelijk leven weg te denken is. En zo is Hij de eerste uit de doden – een levende uitnodiging voor ons allen om ook die weg te gaan.

De Zondag van de goddelijke Barmhartigheid héét sinds 30 april 2000 ook Zondag van de goddelijke Barmhartigheid. De Poolse paus Johannes Paulus II verklaarde die dag Zuster Faustina heilig; een landgenote (geb.1905) die intrad bij de Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid. Zij schrijft in haar dagboek dat Jezus haar de opdracht heeft gegeven om ‘de Zondag na Pasen om te dopen tot Zondag van de goddelijke Barmhartigheid’. Paus Johannes Paulus II zei in zijn preek dat tussen de verschrikkingen van de Eerste en die van de Tweede Wereldoorlog de boodschap van Gods barmhartigheid meer dan ooit cruciaal was. Vergelijkbaar met wat de Kardinaal van Colombo na de aanslagen op Paasmorgen aan de bevolking vraagt: Neem het recht niet in eigen hand, ga niet over tot wraakacties. Wat de toekomst ons brengt, vervolgt de paus, weten we niet. Maar het is zeker dat naast de vooruitgang op vele terreinen, er ook pijnlijke ervaringen zullen zijn. “Maar het licht van de goddelijke barmhartigheid zal de weg verlichten voor de mannen en vrouwen in de toekomst.” Misschien sluit die betiteling “Zondag van de goddelijke Barmhartigheid” wel aan bij het evangelie van deze zondag, dat spreekt over het ontvangen van een nieuwe Geest, heilige Geest, die je tot vergeving van kwaad/onrecht nodigt. En psalm 118, beginnend met het 4-voudige “want zijn liefde is eindeloos” sluit daar naadloos bij aan. Dat is toch barmhartigheid?

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier