Over het gebed:
“Je vraagt me hoe je kunt bidden tot iemand die niet bestaat.
Ik weet alleen dat het gebed een brug van fluweel bouwt
waarover we lopen en als van een trampoline opstijgen
boven landschappen met de kleur van rijp goud,
omgetoverd door de magische stilstand van de zon.

De brug leidt naar de oever van de Ommekeer
Waar alles andersom is en het woord ‘is’
een betekenis onthult die wij nauwelijks voorvoelen.

Let wel, ik zeg ‘wij’. Daar voelt ieder afzonderlijk
medelijden met anderen, verstrikt in een lichaam,
en weet dat wij ook als er geen overkant zou zijn,
evengoed die brug boven de aarde zouden opgaan”.
(Czeslaw Milosz)

 

*God, zegt Navid Kermani, spreekt in de Bijbel niet als wetenschapper, niet als historicus, maar als dichter. Je zou hier M. Nijhoff kunnen citeren: “Lees maar, er staat niet wat er staat”. Hij ziet, kijkt en oordeelt anders dan wij gewend zijn te doen.

 

*Het belangrijkste punt waarin het christendom en de islam van elkaar verschillen is: de Messias, Jezus, de zoon van Maria, is in de Islam slechts een boodschapper van God. En de belichaming van het woord dat Hij richtte tot Maria en Hij is Zijn geest. Gelooft dus in God en zijn boodschappers en zegt niet: “Drie”. Houdt daarmee op. Dat is beter voor u. God is de ene God. Geprezen is Hij. Als Hij een zoon zou hebben, aan Hem is wat in de hemelen is en wat op aarde is.
Soera 4:171

 

*Toen de studenten bij elkaar waren, vroeg ik: Wat zie jij, wanneer je kippen ziet?

Student 1: dan zie ik eieren.  Die kan ik verkopen en er geld uitslaan.
Student 2: dan zie ik God-de schepper; die de kip als voedsel voor ons schiep
Student 3: dan denk ik aan het verschil mens > dier. Ik kan denken-kan een kip niet. Een kip is niet alleen maar kip. De zon is niet alleen maar zon. Een huis niet alleen maar huis.

Alles heeft ‘ietsje meer.’ Is geloven, is theologie niet de capaciteit om in de alledaagse dingen ‘ietsje meer’ te zien? Zo zag Jezus ‘ietsje meer’, in het veldgewas: “Als God nu het veldgewas, dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zo kleedt, hoeveel te meer dan jullie, kleingelovigen ….( Mt 6,30).

Zo kunnen kinderen in een bezemsteel een trein zien, en roepen: ”A joh! kun je niet uitkijken! Je loopt dwars door de trein! Het ‘ietsje meer’ kan dus ook heel realistisch zijn, en een blokkendoos blijkt vaak nog veel meer “ietsje meer” te herbergen.

Sluit Jezus’ vraag: “Wie is de mensenzoon volgens de mensen” (Math 16.13vv) hier niet bij aan? De mensen weten allemaal ‘ietsje meer’ van hem te vertellen. De een zegt Johannes de Doper, een ander Elia, weer een ander Jeremia….etc. Of zie ook het opschrift bij Johannes 19.21: de hogepriesters zeiden tegen Pilatus: ”Schrijf niet ‘Koning der Joden,’ maar: “Hij heeft gezegd: ‘Ik ben de koning der Joden.” De laatsten zetten hun vragen bij dit ‘ietsje meer’.

*Toon Hermans schrijft: ”U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw.’ Het zou best een mooie acclamatie zijn nu ‘t behoud van een groene wereld steeds urgenter wordt. En Henk Jongerius: melodie GvL 417

De aarde toont de pracht, van uw menslievendheid,
De onvermoede kracht van leven, ons bereid
Want leven is als graan, dat in de aarde groeit
Het blijft alleen bestaan als gij uw grond besproeit
Dan is er drank en brood in duisternis daagt licht
Het leven kan niet dood, dank zij uw aangezicht.

(Emeritus-pastor Henk Bloem)