De blogs van deze week gaan over de kracht van de H. Geest. Wat doet het met ons? En met de situatie in de kerk?

 

Kom schepper Geest.
Bisschop van Luyn constateerde dat de zakenwereld en de wereld van het geloof soms verschillende talen spreken. Aan de ene kant harde zakelijke p‘s: people, profit en planet en anderzijds de p van pneuma (= geest), je kunt ook zeggen, de p van Pinksteren: een zachte kracht. Zijn het gescheiden werelden? Of kan de p van pneuma/Pinksteren een dimensie binnenbrengen in onze wereld die soms te functioneel, te materieel, te zakelijk is? De mens is meer dan consument of producent. Ook relaties met anderen, met de natuur en met God die de mens naar zijn beeld en gelijkenis schiep, horen bij het mens-zijn. Denk aan de Clini-clowns. Ze genezen niet, maar maken de kinderen vaak wel beter. Als een dokter binnenkomt om te prikken of de slangetjes te controleren reageren ze heel anders dan wanneer Clini-clowns binnenkomen om te zingen en een beetje gek te doen. Zou de H. Geest ook met dit opleven van doen hebben?

De Berlijnse, of muur van Jericho?
Een journalist schrijft over de onverwachte val van de Berlijnse muur. Zijn woorden zijn mutatis mutandis ook van toepassing op de huidige situatie in onze kerk. Zien we het aankomen? Of zal het ons overvallen als een dief bij nacht? Van de val van de muur zegt hij: “ We hoorden de worm niet die aan het hout knaagde, we zagen de pop niet die een vlinder zou worden, we merkten het dichtslibben van de aderen der geschiedenis niet op”.
Kortom: er wordt Spirit, geestkracht, creativiteit van ons verwacht.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier