Enkele associaties en invallen bij de schriftelezingen van de 11e zondag door het jaar (B).

 1. Volgens de Belgische prof Lust moet niet vertaald worden: God doet zijn volk vanuit ballingschap terugkeren naar het beloofde land, maar: God brengt zijn volk naar het beloofde land. Volgens hem is de visie achter het boek Ezechiël dat het volk het ware, beloofde land nog moet bereiken. Je zou nog beter kunnen spreken van het ‘land van belofte’, dan van ‘het beloofde land’. Spreek je van ‘land van belofte’, dan ligt dit land nog vóór je en is het aan jou om de belofte waar te maken. Spreek je van ‘het beloofde land’ dan kun je het voor jezelf opeisen.
 2. Rik Torfs, zegt: De enige die je nooit moet schieten is de zondebok. Dan ben je verantwoordelijk voor je eigen falen. En heb je niemand meer aan wie je je mislukkingen kunt toeschrijven.
 3. Over het gebed
  Je vraagt me hoe je kunt bidden tot iemand die niet bestaat.
  Je vraagt me hoe je kunt bidden tot iemand de niet bestaat.
  Ik weet alleen dat het gebed een brug van fluweel bouwt
  waarover we lopen en als van een trampoline opstijgen
  boven landschappen met de kleur van rijp goud,
  omgetoverd door de magische stilstand van de zon.
  De brug leidt naar de oever van de Ommekeer
  waar alles andersom is en het woord ‘is’
  een betekenis onthult die wij nauwelijks voorvoelen.
  Let wel, ik zeg ‘wij’. Daar voelt ieder afzonderlijk
  medelijden met anderen, verstrikt in een lichaam,
  en weet dat wij ook als er geen overkant zou zijn,
  evengoed die brug boven de aarde zouden opgaan.
  (Czeslaw Milosz)
 1. Joodse kinderen zouden gevraagd hebben: ‘Rabbi rabbi, waarom zijn de mensen allemaal verschillend?’ Waarop de Rabbi antwoordde: ‘Omdat ze allemaal beeld van God zijn.’
 1. Klimaatactiviste Laura de Vries zegt: ‘Hoop betekent niet dat we alles kunnen redden, maar dat er nog genoeg te redden valt.’ Zou dit ook gelden voor andere sectoren zoals…???
 1. Meermalen hebben we erop gewezen dat:
  – De Heer God bij de schepping in Gen. 2.7 ‘….. Hij blies hem de levensadem in de neus, zo werd de mens een levend wezen.’
  – Jezus die verrezen is en nu zijn leerlingen een nieuwe schepping geeft (20.22). Na deze woorden ademde Hij over hen. Ontvang de heilige Geest (mijns inziens moet het niet over maar in hen).
  – Ezechiël (11.18), aangekomen in het nieuwe Israël: ‘Ik zal hun een nieuw hart geven en een nieuwe Geest in hun binnenste uitstorten.’ (Zie Ezechiël 2,8 ; 3.10; 11.19; 36,26-2727) mijn geest in u uitstorten.
  – Steeds wordt de schepping (Gen. 2.70) weer opgepakt en weer opnieuw, vernieuwd: 1. De schepping van de mens; 2 de nieuwe mens na de opstanding en 3 een nieuw volk.
  Zie ook: God brengt zijn volk naar het beloofde land, of het land van de belofte.

 

Emeritus pastor Henk Bloem