In de blogs van deze week kunt u informatie vinden over het geloof in de drie-eenheid van God; wat verstaan wij daaronder?

 

Onze geloofsbelijdenis van de Drie-ene-God.
Soms vertellen mensen dat ze bij bepaalde woorden, zinnen van onze geloofsbelijdenis niet mee bidden, omdat ze niet weten wat ze daarmee aanmoeten in hun geloven. Wat roept “de almachtige Vader”, “ontvangen van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria”, “de heilige katholieke kerk” bijvoorbeeld bij je op? Moeten we dan een andere geloofsbelijdenis hebben? Of moet het anders geformuleerd worden? Goede hulp is te vinden bij:
H. Rikhof, ‘Die in ons wonen; spiritualiteit,liturgie en theologie van God de Drie-ene.’ Lannoo 2003
H. Schoot, ‘Over Jezus, een naam die leven geeft.’ Lannoo 2006
R. Rohr, ‘De goddelijke dans’, Kok

God??
Daniël, een oude man in Afrika, geloofde in God. Anderen bespotten hem en vroegen: “Daniël, hoe weet je dat er een God is?” Daniël antwoordde: “Hoe weet ik of er ‘s nachts een mens of een hond of een ezel om mijn hut is gelopen? Dat zie ik aan de sporen in het zand. Ook in mijn leven zijn er sporen, en die heeft God gemaakt”. (bron: een vastenkalender)

K.Rahner, één van de grootste katholieke theologen van de 20e eeuw schreef: “Wat 60 tot 80% van de mensen tegenwoordig verstaat onder het begrip ‘God’, bestaat God zij dank niet.” Het christendom heeft de zuivering van wijdverbreide karikaturen van God aan de atheïstische kritiek te danken.
‘Geloof op de tast’, Halik & Grün, blz.111.

Drie-een EN Drie-vuldig.
“De vruchtbaarste leeruitspraak die Paus Joh. Paulus II ooit heeft gedaan, was misschien wat hij op zijn eerste reis naar Latijns Amerika op 28 januari 1979 in het Mexicaanse Puebla zei: “Onze God is in zijn diepste wezen geen eenzaamheid, hij is een gezin. Want hij draagt in zich vaderschap, zoon-zijn en het wezen van het gezin, namelijk de liefde. En deze liefde is in het goddelijk gezin de heilige Geest.”
… en Boff zelf vervolgt: De verscheidenheid in God is als die van een orkest. De klank van de pauk past bij die van de trompet, de metalige klank van de hoorn vibreert samen met de zoete klank van de viool, en de viool zingt mee met het totaal van de andere instrumenten en alle tezamen vormen zij het ene symfonische klanklichaam.
L. Boff, ‘Aan de rand van de hemel; verhalen over God en de wereld’, Ten Have 1998

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier