De blogs van deze week gaan over het verschil tussen reëel en natuurkundig echt. Wat betekent het: Wij zijn ‘Lichaam van Christus’?

 

Van Bisschop Augustinus is de aansporing: Estote quod viditis et accipite quod estis (s.272): ‘Wees wat jullie zien en ontvang wat jullie zijn, lichaam van Christus!’ De overtuiging dat Godzoekers die Lichaam en Bloed van Christus tot zich nemen ook zelf Lichaam van Christus kunnen zijn, keert meermalen bij hem terug. Ik citeer: “Neem en eet het lichaam van Christus: zelf bent u ook ledematen van Christus geworden in het lichaam van Christus. Drink wat u hebt gekost om niet te denken dat u maar weinig waard bent’. Merk op dat deze bisschop zijn gelovigen heel hoog acht: ze zijn Lichaam van Christus; het heilige Godsvolk.

Merk ook op dat Augustinus zegt dat Jezus zichzelf geeft, niet wat hij heeft, maar wat hij is: mijn lichaam mijn bloed. Persoonlijker kun je niet geven. Het komt in de buurt van een moeder die zegt tegen haar baby: Ik kan je wel opeten! Of van twee geliefden die helemaal in elkaar opgaan of ook van kleinoden die hun waarde hebben doordat ze van iemand zijn, omdat ze iemand present stellen; ze ‘zijn’ die ander. Daarom doet het zo’n pijn als het wordt afgepakt. Wij zeggen wel: wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Hier eten we niet alleen zijn brood – maar hemzelf. Wij leven door hem, van Hem – … Hij voedt ons leven; zonder Hem heb je geen leven. Of is dat te sterk? “Wordt wat gij ontvangt”, zei Augustinus.
(Naar H. van Rijssen: ‘Zijn Lichaam worden.’)

REALIS PRESENTIA – U weet hoe hier eeuwenlange discussie en strijd mee verbonden is. Ik denk dat er niet voor niks REALIS staat. Het brood en de wijn zijn voor de gelovige, de Godzoeker die deze gaven ontvangt heel REËEL, Lichaam en Bloed van Christus. Maar REËEL is van een andere orde dan NATUURKUNDIG ECHT. Aansluitend bij wat ik hierboven zei: Een dief neemt een kleinood mee dat mogelijk grote geldwaarde heeft. Maar de waarde die het voor de eigenaars heeft, is van een andere orde. Is niet in (natuurkundig tastbaar) geld uit te drukken.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier