De blogs van deze week gaan over vooruitdenken. Blijf niet te lang bij het verleden stilstaan, maar ga verder, begin iets nieuws.

 

Mag ik EERST nog
In de eerste lezing voegt de vertaler het woordje: ‘eerst’, toe. In het Evangelie staat dat woordje er al. Misschien is het eerste – zonder ‘eerst’ – principiëler. Benadrukt meer de radicaliteit dan de eenmaligheid.

In dit verband kun je ook denken aan de man die voordat hij aan zijn werk begint eerst nog even dit en dan nog even dat wil doen. En, nu hij toch bezig is, kan hij ook mooi nog even …. Het slot van het liedje is dat hij niet aan zijn eigenlijke werk toekomt. Hij heeft gewoon geen echte keuze gemaakt – alles is even belangrijk voor hem.

Kijk niet achterom
Hans van Mierlo zei: “U moet mij vergeven dat ik achterom kijk. Het is de enige manier om iets beter te begrijpen, de enige manier om te begrijpen wat er aan de hand is.” Hij heeft gelijk. Maar hier in Lucas wordt het gezegd in het kader van: Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden, “Ik”, zegt hij, “ga iets nieuws beginnen….”.

Niet achterblijven
Blijf niet achter op uw weg
keer niet om en ga niet van de weg af.
Wie niet doorloopt blijft achter.
Wie teruggaat naar wat hij verlaten heeft, loopt achteruit.
Beter verlamd op de weg
dan lopend op een dwaalweg. ( zou op Augustinus teruggaan).

Wie volgt
In de bijbel is het weggeven van je mantel een veelzeggend gebaar. Als David en Jonathan een verbond sluiten, dan geeft David zijn mantel aan Jonathan (1 Sam.18.3-4). Je mantel – je slaapt erin (Ex. 22.26-27) – het is je ‘thuis’ zeg maar, dat bén je.
Een straatpastor vertelt dat hij een Aids patiënt bezoekt die nog enkele maanden te leven heeft. Als hij na 3 uur aanstalten maakt weg te gaan vraagt de patiënt: “Zou je mijn jas willen gaan dragen? ‘t Is een mooie jas, en ik ga toch sterven”. De straatpastor vertelt: “Ik heb hem gezegd met die jas nog even te wachten.”

Zo vader zo zoon—zo meester zo leerling.
“Wie wil dat zijn kind leert fietsen, zet het immers ook op een fiets en niet achterop.”
Toon Tellegen, ‘Misschien wisten zij alles al’, blz. 224 en 283. Leuk!

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier