De blogs van deze week gaan over ‘zien zoals je nog nooit gezien hebt’, daarvan te leren en zodoende te kunnen handelen.

 

Prof. Marcel Poorthuis, hoogleraar: Jodendom,- christendom schrijft:
“Na lange discussies besloten ze dat LEREN beter is dan DOEN. Want Leren leidt tot Doen. Merk de paradox op: de keuze is voor het eerste; maar de motivatie voor het eerste is gelegen in het tweede: leren is alleen daarom het belangrijkste, omdat het tot handelen leidt. Leren dat daartoe niet leidt, is gevaarlijk: hoogmoed komt voor de val.”

Suzanne Jansen schrijft: “Kunst geeft je de mogelijkheid anders naar de dingen te kijken; de dingen te zien zoals je ze nog nooit gezien hebt. Daarmee opent kunst werelden. Want als iets totaal anders kan zijn dan je altijd dacht, dan kan alles totaal anders. (Trouw 2017)

Ik dacht: zou dat ook voor de Bijbel gelden? Dat je er een andere kijk op medemensen, op barmhartigheid, op gastvrijheid, van krijgt? En van literatuur?? J. Saramago schrijft (‘De stad der blinden’ A.dam 1998), over het binnensluipen van het kwaad; “… omdat de ene blinde niet ziet wat de ander doet of laat.” De enige die nog ziende is, stelt de ondergrens: we moeten wel menselijk blijven. Daarvoor worden 4 voorwaarden genoemd waarbij ook staat: verhalen vertellen. En iemand zegt: “Wat zouden we een geluk hebben als iemand de bijbel van buiten kende.” (blz. 102)

A. de Saint-Exupery, ‘De kleine prins’, blz. 60 stelt de koopman tegenover de kleine prins. De koopman die dorstlessende pillen verkoopt: Dat geeft een hele tijdsbesparing. En het kleine prinsje dat heel rustig naar een bron zou willen lopen!

En Ida Gerhardt dicht:

HOLLAND
Ik werk graag op een klein bestek
gewoon een weiland: zo’n perceel
begrensd door sloten en een hek.
dichter, vraag voor u zelf niet teveel,
Maar vecht voor uw gerechte deel:
houd u de wereld van de nek.

Ik stél wel graag een vaste grens:
het Hollands polderland gewend
zit ik – ik kén dat drassig gras –
content te werken op mijn jas,
en kom op gang. Ik héb mijn wens:
hoe kleiner veld hoe scherper lens.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier