De blogs van deze week gaan over vakantie, vrij zijn. Het is een tijd van bezinning en daarmee van vooruit gaan.

VAKANTIE
Iemand zei: “Nu sta ik even stil, dat is al een hele vooruitgang”. Het is dus een misverstand dat vakantie ‘niks doen’ betekent. Je gaat vooruit! Het woord komt van het Latijnse ‘vacare’= ‘vrij zijn’ .Vervoegd met de 6e naamval betekent het ‘vrij zijn van’ en met de 3e naamval ‘vrij zijn voor’. Het helpt ons vooruit! Mooie paradox, hè? Dat stil staan je vooruit helpt.

Voor velen is vakantie een hele kunst. Als ze niet iets te doen, om handen hebben, vervelen ze zich dood. Het lijkt alsof ‘niks-doen’ meer energie vraagt dan doen. Zou daarom de zondag als gezamenlijke dag van ‘ophouden’ in onze tijd onder druk staan? Omdat we niet meer weten wat we dan moeten doen? En omdat we maar één vorm van ‘doen’ kennen, en dat is: doorgaan, aan de gang blijven, volhouden. Terwijl mens-zijn, echt LEVEN, zoveel meer kanten heeft dan: werk in uitvoering.

Voor de komende vakantiezondagen gaan wij met: ‘de Zondag inlezen’ ook op een laag pitje… dat zou achteraf bezien ook best een vooruitgang kunnen zijn.
(hb)

A prayer is more then a order of words.
We waren in Cornwall, om precies te zijn
in een kerkje vlak aan de oceaan
in Pyworthy waar (vroeger) vele zeelieden binnen liepen.
Bij de open deur lag dit gebedje: van T.S. Elliott.

You are not here to verify
instruct yourself
or inform curiosity or carry report.
You are here to kneel
where prayer has been valid.
A prayer is more then a order of words
the conscious occupation
of the prayer mind
or the sound of the voice praying

Stil – Gebed.
“De stilte is Gods moedertaal. Al het andere is maar een vertaling”
P. Keating

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag:lees hier