De blogs van deze week hebben betrekking op de lezing van deze zondag en gaan over Roepingenzondag, herder zijn en ‘onze’ kuddegeest.

 

Roepingenzondag 2018
De Zondag dat we lezen van De Goede Herder is ook steeds Roepingen zondag.
Je kunt je afvragen welke plaatje je daarbij moet denken. Is dat het plaatje Mét of het plaatje Zonder Johannes 10.19 over het schisma?
Het woord voedsel komt van een Indo-europese wortel pa = ‘voeden, weiden’. De p is in het Nederlands een v geworden . Deze wortel pa vinden we ook in het Franse pain (brood) en in pastoor ‘de herder die zijn schapen weidt’ (bron: etymologie)

Lodewijk Winkeler: Een beetje blaten kan geen kwaad.
In 1994 opende Lod. Winkeler, directeur van het KDC, een tentoonstelling over Katholieken in karikaturen en cartoons, met de titel: Een beetje blaten kan geen kwaad.
Aan het eind van de 19e eeuw zagen niet-katholieke karikaturisten de katholieken als een onmondige, blatende schaapskudde met een herder-bisschop aan het hoofd. Een tekening van Schmidt Crans zei bijvoorbeeld: “De Kerk staat u toe uwe belangen voor te dragen, maar wij, uwe geestelijke leiders, zullen beslissen”. En Albert Hahn vergelijkt de katholieken zelfs met een ezel waarbij de pastoor aan de teugel en de dikke Rooms-katholieke Staatspartij erbovenop zit: “Is het beestje mak? Kan het niet trappen, niet slaan, niet bijten, geen rare sprongen maken? Niet? Vooruit dan maar”.
Deze spotprenten komen van niet-katholieken en uit niet Katholieke bladen. Tot halverwege de 20e eeuw hadden katholieken onvoldoende zelfspot om een kritisch beeld van zichzelf te laten zien. De ‘kuddegeest’ stond geen kritiek toe. (uit: onbekend)

 

Rede van Musurukutu

Koning heeft men mij gemaakt om de oorlog te leiden
en met het bloed en met het ras
heb ik mij bekleed.
Ik heb mijn rijk verloren en de genade van een vrede
waarin ik heerste zonder te zijn gekozen.
De oorlog is verloren!
Om nu mijzelf te vinden
moet ik een herder zoeken.

Een herder ben ik
want koning zijn is zinloos en in het leven staan
is afhankelijk zijn van regen
en niet van bevelen.
Moge u mijn vlucht
geen zorgen baren.
Ik vlucht niet om te heersen
maar opdat ik de zon
opnieuw mag hebben op mijn handen
en mijn zure melk.
(Ruy Duarte de Carvalho)