De blogs van deze week laten zien dat vuur letterlijk en figuurlijk zorgt voor licht en warmte en in de Bijbel vaak symbool staat voor bezieling.

Symbool vuur en vlam
Op 30 juli 2018 werd de sjoel in Deventer gesloten. De mouwen worden opgestroopt: het werk moet door, hoe moeilijk dat ook is. Fürstenberg klimt op een trap om het “Neer Tamid”, het “eeuwige licht” dat in een synagoge altijd moet branden, voorgoed te doven.


Pinkstervuur
De Bijbel in gewone taal, vertaald: “Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur geleek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer”.(Handelingen 2.3). Hier gebeurt wat Jezus zei: “Ik ben gekomen om vuur op aarde te brengen.” . Je kunt daarbij denken aan verschillende voorstadia:

Lukas 1.3 “Heilige Geest zal over U komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen”. Daarmee wordt Jesaja 4.2-6 opgeroepen waar de Heer overdag een wolk en ’s nachts een beschutting van vlammend vuur boven de berg Sion is.

Lukas 3.16 zegt Johannes de Doper van Jezus: “hij zal u dopen met heilige geest en met vuur”.


Brandt het nog?

Een stukje vuur dat uit het haardvuur valt, dooft heel snel. En als er steeds meer stukjes uitvallen, dan gaat het vuur helemaal uit. Iedereen is als het ware zo’n stukje vuur. Enerzijds moet een stukje vuur in de grote gloed blijven liggen om door te kunnen gloeien. Anderzijds zijn alle stukjes en kooltjes gloeiend vuur nodig om het hele vuur gaande te houden. Het is dus nog niet zo makkelijk voor de mensen van de aarde als Jezus vuur kom brengen. Dan begint het pas; waar het vuur gebracht wordt.

Bisschop Romero vlak voor zijn gewelddadige dood (geciteerd uit HJ van Ogtrop, KBS Tabor)
“Hier staat de kerk voor de meest fundamentele keuze van haar geloof. Of ze kiest partij voor het leven, of ze kiest partij voor de dood….Of we geloven in de God van Abraham, Isaak, Jacob, de God van de levenden, of we dienen de afgoden van de dood. En zie ook Evangelium Gaudium van paus Franciscus No 53-54 over onze economie die mensen tot afval tot vuilnis reduceert; economie van de uitsluiting.

(Henk Bloem, pastor)

Meer verdieping vindt u op de pagina met de lezingen van komende zondag.