De blogs gaan deze week over omkeren, over een andere manier van denken en handelen, die het Koninkrijk van God zichtbaar maakt.

“De wijze woorden en het groot vertoon” GvL 428 (couplet 2)

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd
dat lachen zullen zij die wenen
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft
dat dorst en honger zijn verdreven –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn.

die geen vader was zal vader zijn.
mensen zullen andere mensen zijn.
de bierkaai wordt een stad van vrede.

In het MAGNIFICAT zingt Maria God toe om deze omwenteling, dat hij “heeft omgezien naar mij, zijn nederige dienares” en dat Hij “machtigen stoot van hun tronen, arme en kleine mensen maakt hij groot, wie honger hebben geeft hij overvloed en rijken stuurt hij heen met lege handen”. Deze wereld omgekeerd. Onze wereld wordt Rijk Gods. Catharina van Siena wordt geciteerd:”als we zijn wat we zouden moeten zijn, zouden we de hele wereld tot stomme verbazing brengen”.

Iets groter dan Schoorl?
“Het Koninkrijk Gods zal verassend dorps zijn opgezet, en niet veel groter dan Schoorl; windstil weer, babbeltje maken, man rookt pijp aan achterdeur, kijkt naar lucht, enzovoorts. Vrede, geen ruzie; er is al zoveel narigheid in de wereld.
Ik bedoel maar”.

Uit: W.M.Dekker: Dit broze bestaan (zonder pagina)

Een nieuwe hemel en nieuwe aarde
Toen Martin Luther King in 1963 zijn rede: ”I have a dream” hield, was dit waarschijnlijk de grootste manifestatie ooit met het Koninkrijk Gods als onderwerp. Men had de indruk dat dit nu daadwerkelijk was aangebroken. Coretta King, echtgenote van M.L.King zei :”But it only lasted for a moment”.
In de wereldgeschiedenis is het Koninkrijk Gods even kortstondig als bereikbaar.

(H.Siebrand, remonstrants voorganger)

In een krant stond:
Gelovige mensen denken heel verschillend over de nieuwe hemel en nieuwe aarde, het Koninkrijk Gods. Over het algemeen weten Christenen dat het toekomstig rijk “niet van deze wereld is”. Anderen zien het als hun opdracht zelf dat nieuwe wereldrijk te realiseren, desnoods met geweld.

Meer verdieping vindt u op de pagina met de lezingen van deze zondag.