In de blogs van deze week geeft pastor Henk Bloem stof tot nadenken over vragen als: wie hoort ergens bij? En waarom, of waarom niet?

Stom kind mag niet komen.
Mariska geeft een verjaardagsfeestje. Maar Elsbetta is niet welkom. Mariska vindt haar namelijk “stom”. En een paar weken later heeft Hugo zijn feestje en hij nodigt Jim niet uit. Jim is een adhd’er. Want volgens Hugo is er “geen reet meer aan” als die ook komt. Moeten ouders hier iets? Ja? Wat dan?

Alleen mannen?
Er wordt soms gezegd dat vrouwen geen priester kunnen zijn omdat ze niet bij het laatste Avondmaal waren waar Jezus tot zijn leerlingen (mannen natuurlijk) zei: “Doet dit tot mijn gedachtenis”. Hoofdstuk 14 van Lucas ademt met de 4maaltijd parabelen ook een vrij exclusief patriarchale sfeer. Er wordt alleen van zoon, van broers gewag gemaakt. Maar de argumentatiewaarde hiervan is niet sterk :dan zouden priesters ook allemaal vissers, of Galileeërs moeten zijn.

Hoe heurt ‘t ?
Savoir vivre, heette een oud etiquetteboekje. Hoe sla je een goed en hoe een modderfiguur? Wat kun je wel, wat niet maken? Jezus heeft blijkbaar minstens twee ogen. Hij ziet de dingen anders dan degenen die tot de clan van Farizeeërs behoren. Als je een stokje hebt, zei een oosterse monnik, dan zeg jij: dit is links en dit is rechts. Maar iemand die van de andere kant kijkt zegt precies andersom. Voor haar/hem is rechts wat voor jou links is.

Twee verschillende wijzen van kijken.

Om verder te lezen:
Paas, Roest en Wierda:
Eten met Jezus: over maaltijden in Luas.
Boekencentrum, 2012

Meer verdieping vindt u op de pagina met de lezingen van deze week.