De blogs van deze week gaan over het geloof en over de mensen die dan eigenlijk op de eerste plaats moeten komen.

Een gedicht van Yehuda Amichai. Je zou het kunnen lezen met de Klaagmuur in gedachten – geen tempel meer – , of met de strijd tussen de godsdiensten in gedachten. En dan te bedenken dat deze Yehuda een jood is, en dagelijks leeft in zo’n situatie.

Op de plaats waar wij gelijk hebben
zullen nooit bloemen
groeien in de lente.
Op de plaats waar wij gelijk hebben
is de grond vertrapt en verhard
als op een binnenplaats.
Maar twijfels en liefde woelen
de wereld om
zoals een mol, zoals een ploeg.
En er zal gefluisterd worden op de plaats
waar het huis stond
dat verwoest is.

Jodendom- christendom
De verwoesting van de tempel heeft vragen en strijd opgeroepen tussen joden en christenen. Zoals nu het onteigenen van een kerk en de herbestemming vragen oproept: “Is dat waardig? Wordt daarmee het geloofsleven van de mensen van die kerk niet te kort gedaan of ontkend?” Trouw (4-10-2019) schrijft over twisten in India waar Hindoes een tempel ter ere van de God Ram willen bouwen op de plek waar een moskee stond. Betekent dat niet dat de een de ander overwint? Ik denk aan woorden van Gandhi: “we gaan verschillende wegen, maar uiteindelijk gaat het ons allen om hetzelfde doel, om God. Dan moeten we ook niet proberen anderen tot onze godsdienst te bekeren maar bidden dat moslims betere moslims, en christenen betere christenen en hindoes betere … om dat gezamenlijke doel te bereiken”.

De kerk en/of gelovige mensen.
In ‘Volzin’ wordt een bibliografie van Den Uyl besproken en aangehaald dat de zaak bij hem voorop stond. Hij hield meer van de mensheid dan van de mensen. Dat deed mij denken aan de kerk en mensen die in God geloven. Ik denk dat paus Franciscus bij de laatsten hoort, nadat eeuwenlang de zaak, de kerk voorop gestaan heeft. Typerend vind ik dat we naast de 10 geboden van God de 5 geboden van de heilige kerk hadden! (hb)

Kool en geit
De strip van Dingeman (maandag 11 nov.) heet: ‘Kool en geit gaan naar het CDA congres.’ Zou je het CDA congres ook kunnen vervangen door: de klimaatsconferentie? Of door ‘de Amazonesynode in onze kerk’? Of door een ‘synodale kerkvorm’ voor onze wereldkerk?

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier