De blogs van deze week gaan over ‘heersen’, niet zoals in veel landen geheerst wordt, maar in de betekenis van ‘weiden’.

Rijk Gods????
“In de wereldgeschiedenis is het Koninkrijk van God even kortstondig als bereikbaar”. De toespraak ‘I have a dream’ van M. L. King in 1963 was misschien wel de grootste manifestatie ooit met het Koninkrijk van God als onderwerp. Men dacht dat dit nu daadwerkelijk aanbrak. Zijn vrouw Coretta zei achteraf: “But it lasted only for a moment”. Misschien hoort dat ook bij: Koninkrijk Gods. Het ligt niet ergens, het is veel meer in je, zoals God in je is. Het is binnen handbereik, wij hoeven ‘t alleen te doen. Maar daar zit ‘m nou net de kneep.

Koninkrijk Gods??
‘Christus Koning’ is door Pius XI in 1925 ingesteld als tegenwicht tegen de revoluties en wankelende koningshuizen die alom onzekerheid zaaiden Daartegenover stelt hij het Koningschap van Christus als houvast in bange tijden …. Had Samuël dit ook al in gedachten???

Christus vincit Christus regnat Christus imperat
Christus overwint, heerst en geeft orders. Triomfalistische woorden uit een triomfalistisch lied. Het tegengestelde van het spottende opschrift op het kruis: INRI – Jezus, Nazareër, Koning der Joden, en ook zijn woorden: “niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen”. Hoezo: ‘overwint’ – het gaat hem niet om winnen, om de ander er onder te krijgen; ‘heerst’, bij David heet het ‘weiden’, ‘geeft orders’ dat staat haaks op zijn woorden: “Als ik, uw heer en Meester, U de voeten was..”

“Geloof dat het Rijk Gods ook daar te vinden is waar ik het niet zou zoeken, bijvoorbeeld bij tollenaars, hoeren en zondaars. En de lieve God wilde niet dat het Koninkrijk Gods een deur zou kosten… Hij wist dat dat niets zou uithalen. Hij wilde aankloppen… en de deur niet intrappen”.
Goethe, ‘Werke’ 4,148

“Het Koninkrijk Gods zal verrassend dorps zijn opgezet. En niet veel groter dan Schoorl; windstil weer, babbeltje maken, man rookt pijp aan achterdeur, kijkt naar lucht, enzooorts. Vrede, geen ruzie: er is al zoveel narigheid in de wereld. Ik bedoel maar”
W. Dekker, ‘Dit broze bestaan’

Het Koninkrijk Gods is geen sprookjesland dat ergens ligt, met een mooi kasteel bij de ingang. Het is geen rijk naast alle anderen. Het Koninkrijk Gods is anders omgaan met deze wereld, is anders kijken/zien, is anders handelen. De nieuwe wereld is geen andere wereld, zoals de nieuwe mens geen andere mens is, maar iemand die besloten heeft om in deze wereld anders te leven omdat hij/zij de zin, betekenis van zijn/haar leven anders begrijpt.
F. Hoppe, ‘Herder Korrespondenz’ 6/2019

“Gij die Koning zijt, dit en dat, wat niet al.
Ja ja, kom er eens om,
Gij weet waarom het is, ik niet.
Dat Koninkrijk van U, weet u wel,
wordt dat nog wat?”
G. Reve: ‘graf te Blauwhuis’.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier