De blogs van deze week bestaan uit overpeinzingen van verschillende bekende personen over hedendaagse visioenen – of [be]ziel[ing], passie, visie, utopie


Andrea Riccardi
, stichter van S. Egidio. Het christendom genereert met een profetische geest vele dromen, die visies kunnen worden. Onze wereld – niet alleen de Kerk – dorst naar visies. Visies en ook dromen zijn ‘iconen’ van de hoop. Zonder visies wordt hoop iets wat haast niet vatbaar, wellicht emotioneel, is. Ik geloof dat christenen, ook de Gemeenschap van Sant’ Egidio, de roeping hebben de wereld te verontrusten en te laten dromen, door iedereen ervan te doordringen dat verandering zeker mogelijk is. Vaak bezwijkt men onder het gewicht van een grote gelatenheid. Maar de armen met hun lijden vragen erom – ook zonder te spreken – dat deze wereld wordt omgevormd.

Jacques Delors, president van Europa cie.: “Geloof me, de Europese eenheid zal geen succes worden als ze alleen op juridische en economische basis rust. Als het ons in de komende 10 jaar niet lukt Europa een ziel, een spiritualiteit en betekenis te geven, dan is het spelletje uit! (14 april 1992). En bisschop A. van Luyn in 2013 bij zijn afscheid van Pax Christi: “De grondleggers van Europa waren geen calculerende economen, maar mensen met een visie en een overtuiging: een visioen van vrede en gerechtigheid voor allen”.
En Peter Sierksma: “Zonder het vlammetje van de utopie is de maatschappij als een mens die niet meer droomt. Die wordt gek”.
En premier Rutte, (19-11) over de racistische uitingen bij voetbalvereniging FC den Bosch: “heb niet de illusie dat wij als overheid dat alleen kunnen oplossen met wetten en mensen bij elkaar roepen. Alleen als wij met 17 miljoen mensen samen zeggen: “Dit accepteren wij zo niet langer”, alleen dan zal dit kunnen veranderen.”

Frankl, professor in de neurologie en psychiatrie (Psyché!) zat gevangen in concentratiekampen en schrijft: “Zij die het leven opgaven, stierven eerder aan het gebrek aan iets om voor te leven dan aan een gebrek aan medicijnen of voedsel.

In het Bijbelboek TOBIT ziet Tobit ieder het “voedsel der heidenen” (varkensvlees!) eten. En zegt dan: “Maar ik zorgde ervoor dat niet te doen omdat ik met heel mijn hart trouw was aan God”
Er staat niet dat hij ’t niet lust. Hij doet ‘t niet ‘uit principe’, zo ‘ziet’ (visie) hij het. En het Bijbelboek Spreuken 29.18 weet ‘Als het visioen ontbreekt, verwildert het volk’.

Nasra Ismail, directeur NGO Consortium in Somalië: “De crisis, de huidige overstromingen binnen de grenzen van Somalië die gewassen en huizen wegspoelt, zijn de verantwoordelijkheid van de hele wereld. Klimatologische schokken zijn geen lokaal fenomeen, maar een manifestatie van een groeiende noodtoestand in het milieu”

Oeke Kruythof dicht:
“Er zit een vogel gevangen in mijn ziel; hij slaat zijn vleugels stuk op muren en gesloten ramen.
Ik weet – ik – ikzelf – moet de ramen openzetten, niet op een kier maar wijd, zodat hij weer de ruimte krijgt die hem te lang ontnomen werd.
Bij zijn terugkeer brengt hij schatten mee , en de ramen – zij blijven open”.

Citaten uit ‘Getijdengebed’.
Zie: app van Jos Punt – ‘hoe inloggen e.a.’
Getijdengebed = inlog
brevier = wachtwoord??? Zie Google. Mijn Getijdengebed.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier