De blogs van deze week gaan over het geduld en geloof dat we moeten hebben in een nieuwe, betere wereld voor iedereen.


You may say I’m a dreamer
:
Het derde album van het trio Light in Babylon heet ‘Yeni Dunya’, Turks voor: ‘Nieuwe wereld’. Ze zullen volhouden dat ze niet aan politiek doen en gewoon maar zingen en spelen, maar hun hele bestaan als trio is politiek en staat voor ‘de visie van een wereld vol diversiteit, vrijheid, vrede, licht’. Zie SCHRIFT51 (2019) blz.57. En ‘Imagine’ van John Lennon. Het is een droom – maar een droom van velen, een verlangen van gelovigen die ‘een nieuwe hemel en nieuwe aarde’ verwachten. Ligt hier een opgave voor kerken? Van Lennon is ook: ‘There is a crack in everything, that’ show the light gets in’. In Syrië kan te midden van alle oorlogsgeweld soms de vrede zichtbaar worden in een klein meisje. In de oorlog wordt al vrede zichtbaar, Een mooi beeld voor Kerst.

‘Imagine’; John Lennon (zie de hele tekst op Internet)

Imagine all the people, Living for today
Imagine all the people, Living life in peace
You may say I’m a dreamer But I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And the world will live as one
Imagine no possessions
Imagine all the people, Sharing all the world

Blinden zien.
Zien en zien is 2. Bij mijn exegese heb ik het zien door de profeet tussen aanhalingstekens, dus ‘zien’ gezet. Visioen! Ik herinner me dat leerlingen van Bartimeus soms tegen elkaar botsten, of een ander op de hakken trapten, en dat ze zeiden: “Hé, joh, kun je niet uitkijken”! En de blinde Bartimeus zit langs de weg, hij hoort er niet bij. Dan spreekt Jezus hem aan en het eind van het liedje is: “hij volgde hem op zijn weg”. Nu ‘ziet’ hij wat de weg van Jezus inhoudt, betekent. Nu is hij beter geworden.

Een visioen….
Niet de rechters weten wat gerechtigheid is,
maar de ontrechten.
Niet de priesters weten wat heil is
maar de zondaars.

Niet de verzadigden weten wat verzadiging is,
maar de hongerigen.
Niet de zienden weten wat zien is,
maar de blinden.

Niet de vrijen weten wat bevrijding is,
maar de slaven
en de verlorenen.

Geduld, liturgisch maar 4 weken, in werkelijkheid echter….
Geduld! Th. Halik’s boek: ‘Geduld met God’ citeert A. Bestavros:
Geduld met andere is liefde
Geduld met jezelf is hoop
Geduld met god is geloof.
R.M. Rilke, ‘Vertellingen over OLH’, blz.13. ‘Hij was ook zo ongeduldig, de mens. Voortdurend wilde hij al leven’.
I. B. Singer, ‘Verhalen van het hof van mijn vader’, blz 25: ‘De gojim (= niet joodse volkeren) hebben geen geduld om te wachten: (H.B.: hij denkt: ‘Joden kunnen wachten, zij wachten al eeuwen op de Messias. Andere volkeren kunnen niet wachten!

Perspectief – het woord komt uit het Latijn en betekent: doorkijk. Van het Latijnse per– doorheen, dwars door iets heen kijken. Dat betekent soms dat je iets ziet wat nog niet te zien is. Of dat iemand zegt: ‘bekijk het nou eens vanuit een ander perspectief’. En ‘visioen’ lijkt me ook zoiets.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier