De blogs van deze week bestaan uit verschillende opvattingen over vriendschap en liefhebben, die zeer nauw verwant aan elkaar zijn.

 

Dit is mijn gebod: dat ge elkaar liefhebt
Een en hetzelfde woord kan soms heel verschillende betekenissen hebben. Het hangt van de context af. ‘Liefde’ is daarvan een voorbeeld. In 1962 hoorde ik in het Pauselijk Bijbelinstituut te Rome, van de Amerikaanse professor William Moran SJ, dat liefde tot God in het Boek Deuteronomium een Oud Oosterse achtergrond heeft. In Hethitische politieke verdragen bevéélt een opperkoning zijn vazallen dat zij hem boven alles zullen ‘liefhebben’. Die liefde betekent hier loyaliteit, trouw onder alle omstandigheden. Dit hoeft geen gevoelige genegenheid in te sluiten. Het gaat om belangenbehartiging. Niet meer en niet minder. Zo ook bij Sint Jan.
(Jan Holman)

 

Liefhebben
Kleinkind: “Opa, hoe wist je nou vroeger dat oma de ware voor je was?”
Opa: “Nou, ik was een keer gevallen bij voetballen.
Mijn hele broek was opengescheurd en ik liep voor schut.
Toen kwam zij, heel jong nog.
“Ik ga wel aan die kant lopen!” zei ze en schermde me zo af
dat bijna niemand het zag! Dat is de ware, dacht ik!”

 

Hij blijft erin
Dat is niet leuk, als dat gebeurt. Tot stikkens toe, soms. Maar dit zinnetje drukt wel goed uit wat Jezus bedoelt met: Blijf in mij… Dat duidt op een duurzame verbondenheid. Misschien een mooie aanleiding om je af te vragen: Hoe staat het met die verbinding? Reiken onze/mijn wortels tot daar? Geeft dat houvast, stabiliteit. Of heb ik nauwelijks wortels en vlieg van hot naar haar?

 

Vriendschap
Cicero schrijft Over de vriendschap, VI, 22 en zegt: (ik vertaal) ‘Wat is er mooier dan iemand te hebben met wie je net zo durft te praten als met jezelf.’

En J.H.Leopold dicht:
Een vriend is niet, die U aan ‘t hart wil sluiten
in Uw geluksuren en zich niet genoeg doen kan,
Maar die de balling bij zich binnenroept en dan,
de deur toeslaat tegen de wolven buiten.

En ene Wouter vroeg ooit:
“Is Jezus een vriend van u,
of kent u hem van uw werk?”

 

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier.

(Henk Bloem, pastor)