De blogs van deze week gaan over visioenen; er komt een dag dat het licht wordt, een dag dat we moed hebben.

 

Visioen op de lange termijn

In de visioenen naar Kerstmis toe hoorden we vaak de uitdrukking: ‘In die dagen’. Kijk maar: 1e Zondag Jesaja 2.2; 2e Zondag Jesaja 11.1en 10; of ook ‘dan’, 3e Zondag Jes. 35.2 en 5 en 6, en weer de 4e Zondag Jes. 7.10. Hoort zo’n woord misschien bij een visioen? Jan Gruijter nam afscheid als directeur van Pax Christi zeggend: “Het kan lang duren, maar er breekt altijd een dag aan waarop dat verlangen naar een menswaardig bestaan sterker blijkt dan de angst voor repressie en geweld. Dat is de dag waarop er een muur kan vallen, een dictator zijn biezen kan pakken, de vrede kan uitbreken.”

John Lennon: ‘Imagine’
Vorige week citeerden we dit lied al, Het zijn zulke treffende woorden dat ik het niet kan laten:

Imagine there’s no countries, it isn’t hard to do.
Nothing to kill or to die for and no religion too.

Imagine no possessions, I wonder if you can
No need for greed or hunger a brotherhood of man..

Zonnewende: zalig Kerstfeest.
25 dec. is niet de geboortedag van Jezus. Die dag weten we gewoon niet. Hoe komen we dan aan 25 december?
Om de betekenis van Gods komst in Jezus te vieren koos men ‘t moment dat op het noordelijk halfrond de dagen weer gaan lengen en het licht na een periode van steeds kortere dagen, als het ware rechtsomkeert maakt. Jezus brengt licht in de duisternis! Brengt, net als de zon, Licht in ons leven. Hij is de Lucifer = Lichtdrager: lux = licht en ferre = dragen. Hij is de Sol Invictus – de Onoverwinnelijke Zon. De betekenis van zijn komst: vanuit het donker naar het licht; (bv. Jes. 9.1) past hier prachtig bij: (zie Google> www.winterwende. )

Het zit in de lucht
De geboorte van Jezus maakt veel los en is een concentratiepunt van het verlangen en de hoop van velen. Is een antwoord op de catechismusvraag: Waartoe zijn we er? Wat is de zin, betekenis van ons leven? Bisschop Kamphaus zegt: “Mach’s wie Gott, werde Mensch”. Een wereld van menselijke warmte, vol vrede, vol barmhartigheid. Een wereld van onderop, vanuit een kribbe of vanuit het voeten wassen. Is het dat wat eerst Johannes de Doper en dan Jezus, en dan de leerlingen van Jezus (= christenen) verkondigen: Het Koninkrijk der hemelen is dichtbij? Dat zou een andere, nieuwe samenleving betekenen. Hoe verhoudt zich dat met: A. Camus, die bij het aanvaarden van de Nobelprijs in 1957 zei:”Ongetwijfeld denkt elke generatie dat zij de wereld moet verbeteren. Die van mij weet inmiddels dat dit er niet in zit. Maar haar taak is misschien nog wel veel groter: voorkomen dat de wereld uit elkaar valt!”

Je denkt dat je er bent ….
Een man en een vrouw gaan langs de wegen
de lucht is koud, de wind zit tegen.
Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen
en af en toe hoor je haar vragen met zachte stem:
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, ’t is nog ver naar Bethlehem.

Opnieuw een jaar van vluchtelingen
die schamel langs de wegen gingen
opnieuw een jaar van oorlogsrampen
van hongersnoden en van kampen en requiem: Is het nog …

Van de verloren Hof van Eden
naar de onmogelijke vrede
zo trekt de mens over de wegen
en soms komt hij die ezel tegen met haar en hem –
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, ja, ’t is nog heel ver naar Bethlehem
Ivo de Wijs

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier