Naar aanleiding van een foto-expositie in de Andrieshof over portretten van Maria heeft de fotograaf Hans Neecke uit Leersum een boekje samengesteld met ca. 50 portretten van Maria op verschillende locaties in Nederland en Italie. Harrold Zemann heeft het voorwoord verzorgd. Het boekje is  te koop voor € 10,00.
Informatie bij Gerard van Leeuwen zowel thuis  (0343-451181; leeu4597@planet.nl) als na de vieringen.