Leo Fijen bracht een aantal waardevolle tekstjes en stukjes bijeen in dit kleine boekje van ‘Allerheiligen tot Kerstmis’; tekstjes die met ons meegaan in deze tijd van afstand en verwachting. Het boekje wordt breed verspreid in onze parochie Sint Maarten, het wordt uitgedeeld in de vieringen, ligt in kerken en Mariakapelletjes.
Neem vooral ook een exemplaar mee voor iemand die zelf niet kan komen, maar die blij zou zijn met dit sfeervolle boekje.