‘Brandende harten, voeten op weg’ is het thema wat Paus Franciscus heeft gekozen voor de Wereldmissiedag op zondag 22 oktober. Het thema is gebaseerd op het verhaal van de Emmaüsgangers in het Evangelie van Lucas. MISSIO Nederland (pauselijke missiewerken) vraagt dit jaar aandacht en collecteert in deze Missiemaand voor Libanon.

Twee leerlingen van Jezus waren na de kruisiging verward en teleurgesteld, maar een ontmoeting met Christus in Emmaüs ontstak in hen het enthousiasme om weer op weg te gaan naar Jeruzalem en te verkondigen dat de Heer waarlijk was verrezen. De paus reflecteert op drie beelden uit deze gebeurtenis.

‘In het verhaal van het evangelie nemen wij de verandering van de leerlingen waar in enkele sprekende beelden: brandende harten voor de Schriften door Jezus uitgelegd, ogen die geopend zijn, wanneer ze Hem herkennen, en als hoogtepunt, voeten op weg. Door over deze drie aspecten na te denken, die een beeld geven van de weg van missionaire leerlingen, kunnen wij onze ijver voor de evangelisatie in de huidige wereld vernieuwen’, schrijft de paus.

Collecte voor MISSIO
Op missiezondag wordt in de parochies gecollecteerd voor MISSIO Nederland, onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-Katholieke Kerk. De Pauselijke Missiewerken zijn actief in ongeveer 130 landen. MISSIO Nederland zet zich in voor het bevorderen van een missionair bewustzijn onder de katholieke gelovigen in Nederland en het financieel ondersteunen van parochies en bisdommen in de derde wereld.

Hulp voor Libanon
Dit jaar vraagt MISSIO speciaal aandacht voor Libanon: ‘De christenen in Libanon hebben een hart dat brandt van naastenliefde en van de missie daar te zijn waar mensen in moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn.’
Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis beland. De Libanese munteenheid heeft 98 procent van haar waarde verloren. Een groot deel van de middenklasse kwam onder de armoedegrens terecht. De staat is nog slechts een façade, overal is corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land. Libanon vangt bovendien veel Syrische vluchtelingen op. De explosie in de haven van Beiroet in 2020 was de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

In een film van MISSIO komen verschillende christenen aan het woord die in Libanon zoveel mogelijk mensen willen helpen. De film laat zien hoe schrijnend de situatie is, maar toont ook de moed en blijmoedigheid waarmee hulp wordt gegeven.

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor Wereldmissiedag 2023.

Kijk hier voor meer informatie over MISSIO.