Pastoor Harrold Zemann schreef een brief aan alle vrijwilligers in onze parochies Sint Maarten en Sint Lucas. Wilt u de brief lezen?

Download PDF