Frater Ton Oostveen, bekend van de cursussen meditatie en voorganger in de diverse tehuizen in Zeist, is op 10 februari onverwachts overleden. Naar aanleiding van zijn overlijden schreef de Overste van het fraterhuis in De Bilt een brief.

De Bilt, 10-02-2021

Aan de familie, medebroeders, medebewoners van het Fraterhuis, vrienden van Ton Oostveen en allen die deze brief lezen,

Het jaar 2021 is nauwelijks zes weken oud en we worden nu voor de tweede keer geconfronteerd met het onverwachte overlijden van een medebroeder. Eind van de morgen is namelijk in het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein frater Ton Oostveen over­leden. Hij had al geruime tijd last van benauwdheid, is een week of vier geleden getest op Corona, maar was negatief. De laatste dagen nam de benauwdheid toe en hield hij zijn kamer, totdat hij aangaf wel een bezoek te willen brengen aan de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Zo gezegd, zo gedaan. Nadere onder­zoeken waren nodig, dus Ton werd opgenomen en ondergetekende heeft hem daar gisteravond kort bezocht. Vanmorgen rond koffietijd kwam er bericht dat Ton op de hartbewaking lag en erg onrustig was en dat het goed zou zijn dat iemand bij hem kwam zitten om hem wat rustiger te maken. Weer toog ik naar Nieuwegein, maar bij aankomst was Ton net door zijn Schepper opgeroepen om naar het Hemels Paradijs te komen genieten. Bij het overlijden was de Pastoraal Werker van het ziekenhuis aanwezig.

We kunnen het nog maar moeilijk geloven en allerlei beelden schieten door ons heen en meteen klinken er vragen als: “Hoe moet dat verder met de liturgie? Wie maakt nu liedjes bij jubilea of bij het afscheid van medewerkers? En zijn ZEN sessies?” Normale vragen als een duizendpoot vertrekt of zoals Ton nu, zo plotseling heengaat! Wat al die bezigheden en taken betreft is er niets van tevo­ren geregeld, want je verwacht het niet. Hij was een van de jongeren, zeggen wij in onze gemeenschap. Nog geen 80….!! Zoals altijd worden deze vragen c.q. problemen t.z.t. wel opgelost, maar die lege plaats is wel wennen, vooral als het de tweede medebroeder in zo’n korte tijd betreft. Het feit op zich geeft wel heel duidelijk de kwets­baarheid van onze gemeenschap aan. Hier kun je je ook niet op voorbe­reiden!

Ton heeft een rijk leven gehad in alle plekken waar hij gewoond en gewerkt heeft: Zeist, Borculo, Kenia (2 keer), Arnhem (2 keer), Zutphen en nu alweer zo´n 11 jaar De Bilt. Met zijn vele creatieve talenten op het gebied van verhalen vertellen, zingen, voordragen, musiceren, verzen en liederen maken en zijn sterk gevoel voor liturgie maakten van hem inderdaad een altijd inzetbare en gangma­kende duizendpoot.

Met zijn familie en vele relaties uit zijn werkvelden had hij een goed contact. Al is het niet gemakkelijk aan ons om hem nu los te laten, maar ondanks de corona­perikelen zullen wij een waardig afscheid van hem nemen en hem bij zijn mede­broeders hier in De Bilt begraven.

Frater Wilfried van der Poll, Overste.

Download rouwkaart Ton Oostveen