Inmiddels kunnen we voorzichtig beginnen met enkele kerkelijke activiteiten, volgens de richtlijnen van het RIVM en de bisschoppen. Pastoraal team en parochiebestuur kiezen voor een zorgvuldige, gefaseerde aanpak, waarbij we beginnen met een ‘pilot’ en ook deskundige ondersteuning inschakelen.

 

                           

Zeist en Leusden, 2 juni 2020

Beste leden van de locatieraden en pastoraatsgroepen van de Sint Maarten- en Sint Lucasparochie,  en ter kennisgeving aan de leden van de Parochiebesturen en Pastoraal Team van de Sint Maarten- en Sint Lucasparochie, en collega emeriti en assistenten

Voor ons allen is het leven gedurende de afgelopen maanden ingrijpend veranderd door de coronacrisis. Dat geldt voor zowel het openbare leven als het persoonlijke leven, inclusief het kerkelijk leven. De gezondheid van parochianen, hun dierbaren en alle medeburgers staat voor ons als pastoraal team centraal. Daarom vormen het regeringsbeleid en de verbijzonderingen door de bisschoppen het uitgangspunt van beleid voor zowel pastoraal team als parochiebestuur.

Dank voor de goede samenwerking gedurende de afgelopen periode
Onze gedachten gaan allereerst uit naar diegenen die direct hebben geleden onder het coronavirus. Daarnaast hebben velen van ons indirect te maken met de gevolgen van deze pandemie. Immers, de “intelligente lockdown” heeft veel last en ongemak veroorzaakt. Kerken gingen op slot, groepen konden niet meer samenkomen en mensen konden elkaar niet meer ontmoeten. Wij als pastores hebben geprobeerd in te spelen op de nieuwe situatie. Door vieringen te “streamen”, zo goed mogelijk te communiceren met de verschillende geloofsgemeenschappen en door te zoeken naar andere vormen van nabijheid. Daarin voelen we ons geweldig gesteund door jullie; dank dus namens pastoraal team en parochiebestuur voor jullie trouwe medewerking en creatieve ideeën.

Stapsgewijs kunnen we weer gaan samenkomen, maar terughoudendheid is essentieel
De versoepelingen van het regeringsbeleid kunnen doorwerken op het kerkelijk leven. Ons wordt gevraagd te kijken naar mogelijkheden binnen de kaders en regels die er bestaan. Wanneer wij het regeringsbeleid bezien, de RIVM richtlijnen interpreteren en de kwetsbaarheid van de kerkgemeenschap onderkennen kunnen wij als pastores en parochiebestuur niet anders dan kiezen voor terughoudendheid. Hoe graag wij ook tegemoet zouden willen komen aan de wens om elkaar weer snel te ontmoeten. Wij willen, samen met jullie, toewerken naar een situatie waarin we zo goed mogelijk het kerkelijk leven gestalte kunnen geven. Wij kiezen voor zorgvuldigheid en dus voor een stapsgewijze opstart van vieringen en ook de andere facetten van het kerkelijk leven zoals het samenkomen van werkgroepen.

Er zijn strikte voorwaarden om samen te kunnen komen
Uitgangspunt voor het stapsgewijs weer samenkomen is het protocol dat volgt uit de bisschoppenconferentie, na nauw overleg met het RIVM en de regering. Er is een protocol voor de gelovigen, een protocol voor de voorgangers en een protocol voor de gebouwenbeheerders. Duidelijk is dat het kerkelijk leven er de komende tijd anders uit zal zien dan we gewend waren. Dat vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Er komen vragen op zoals: zijn onze gebouwen geschikt om met anderhalve-meter-afstand samen te komen, is er voldoende ventilatie en zijn er voldoende vitale vrijwilligers om de hygiëne-voorschriften te verzorgen, zoals het schoonmaken van de kerk of parochiezaal, dat preciezer zal moeten dan voorheen, na iedere viering!

Met twee goed voorbereide testlocaties zullen wij samen ervaring gaan opdoen
Om genoemde vragen zorgvuldig te beantwoorden is analyse, projectplanning en uitvoering nodig. Daarom zullen wij voor 1 juli nog niet vieren, behalve de vieringen die live worden uitgezonden via YouTube. Wij kiezen voor één locatie in de Sint Maartenparochie en één locatie in de  Sint Lucasparochie, waarvan wij inschatten dat ze het best in staat zijn om te gaan voldoen aan de strenge voorwaarden en bovendien de capaciteit hebben om projectmatig voorbereid te raken op aangepaste vieringen. Met deze twee betreffende locaties is vandaag contact opgenomen. Na genomen maatregelen en aanpassingen zullen wij op deze locaties gaan testen en ervaring opdoen met vieringen. Daar zullen ook de parochieruimtes worden gebruikt. Om uit te kunnen breiden naar andere locaties vragen wij jullie, als locatieraden en pastoraatsgroepen, om te kijken of jullie kerkgebouw en parochiezaal kunnen voldoen aan de eisen die staan in de protocollen. Een gebruiksplan en aanvullende ideeën zouden wij graag met jullie willen bespreken. Wij zenden jullie op korte termijn een tijdspad met stappenplan en een invulformulier voor een gebruiksplan zodat alle locaties, hoe verschillend ook, dezelfde onderwerpen aandacht geven. Er is een externe expert aangetrokken om ons op projectbasis te begeleiden. Zo kunnen wij gezamenlijk kijken hoe en wanneer in welke locatie weer veilig gevierd en samengekomen kan worden.

Samen optrekken
Wij willen samen met jullie gestalte blijven geven aan de toekomst als geloofsgemeenschap. Er zullen zeker vragen komen. Sommigen zullen begripvol reageren, anderen teleurgesteld. Sommigen zullen met angst naar de toekomst kijken, bijvoorbeeld leden van koren die niet hebben kunnen zingen en merken dat dit voorlopig nog niet kan. Wij luisteren naar al deze reacties en realiseren ons dat de coronacrisis ons allen is overkomen. Maar wij, jullie pastores en parochiebesturen, geloven “heilig” dat we dit op een hele goede manier door kunnen maken. Laten we samen op blijven trekken!

Wij vragen u deze brief zo breed mogelijk te verspreiden binnen uw geloofsgemeenschap.

Dat het jullie allemaal goed mag gaan en heel graag tot snel ziens!

Hartelijke groet,

Namens het pastoraal team en parochiebestuur,
pastoor Harrold Zemann

Namens het parochiebestuur St. Maartenparochie,
Peter Reinders (vicevoorzitter)

Namens het parochiebestuur St. Lucasparochie,
Annemieke van Bussel (vicevoorzitter)

 

 

 

 

Zeist en Leusden, 2 juni 2020

 

 

Beste leden van de locatieraden en pastoraatsgroepen van de Sint Maarten- en Sint Lucasparochie,

en ter kennisgeving aan de leden van de Parochiebesturen en Pastoraal Team van de Sint Maarten- en Sint Lucasparochie,

en collega emeriti en assistenten

 

Voor ons allen is het leven gedurende de afgelopen maanden ingrijpend veranderd door de coronacrisis. Dat geldt voor zowel het openbare leven als het persoonlijke leven, inclusief het kerkelijk leven. De gezondheid van parochianen, hun dierbaren en alle medeburgers staat voor ons als pastoraal team centraal. Daarom vormen het regeringsbeleid en de verbijzonderingen door de bisschoppen het uitgangspunt van beleid voor zowel pastoraal team als parochiebestuur.

 

Dank voor de goede samenwerking gedurende de afgelopen periode

Onze gedachten gaan allereerst uit naar diegenen die direct hebben geleden onder het coronavirus. Daarnaast hebben velen van ons indirect te maken met de gevolgen van deze pandemie. Immers, de “intelligente lockdown” heeft veel last en ongemak veroorzaakt. Kerken gingen op slot, groepen konden niet meer samenkomen en mensen konden elkaar niet meer ontmoeten. Wij als pastores hebben geprobeerd in te spelen op de nieuwe situatie. Door vieringen te “streamen”, zo goed mogelijk te communiceren met de verschillende geloofsgemeenschappen en door te zoeken naar andere vormen van nabijheid. Daarin voelen we ons geweldig gesteund door jullie; dank dus namens pastoraal team en parochiebestuur voor jullie trouwe medewerking en creatieve ideeën.

 

Stapsgewijs kunnen we weer gaan samenkomen, maar terughoudendheid is essentieel

De versoepelingen van het regeringsbeleid kunnen doorwerken op het kerkelijk leven. Ons wordt gevraagd te kijken naar mogelijkheden binnen de kaders en regels die er bestaan. Wanneer wij het regeringsbeleid bezien, de RIVM richtlijnen interpreteren en de kwetsbaarheid van de kerkgemeenschap onderkennen kunnen wij als pastores en parochiebestuur niet anders dan kiezen voor terughoudendheid. Hoe graag wij ook tegemoet zouden willen komen aan de wens om elkaar weer snel te ontmoeten. Wij willen, samen met jullie, toewerken naar een situatie waarin we zo goed mogelijk het kerkelijk leven gestalte kunnen geven. Wij kiezen voor zorgvuldigheid en dus voor een stapsgewijze opstart van vieringen en ook de andere facetten van het kerkelijk leven zoals het samenkomen van werkgroepen.

 

Er zijn strikte voorwaarden om samen te kunnen komen

Uitgangspunt voor het stapsgewijs weer samenkomen is het protocol dat volgt uit de bisschoppenconferentie, na nauw overleg met het RIVM en de regering. Er is een protocol voor de gelovigen, een protocol voor de voorgangers en een protocol voor de gebouwenbeheerders. Duidelijk is dat het kerkelijk leven er de komende tijd anders uit zal zien dan we gewend waren. Dat vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Er komen vragen op zoals: zijn onze gebouwen geschikt om met anderhalve-meter-afstand samen te komen, is er voldoende ventilatie en zijn er voldoende vitale vrijwilligers om de hygiëne-voorschriften te verzorgen, zoals het schoonmaken van de kerk of parochiezaal, dat preciezer zal moeten dan voorheen, na iedere viering!

 

Met twee goed voorbereide testlocaties zullen wij samen ervaring gaan opdoen

Om genoemde vragen zorgvuldig te beantwoorden is analyse, projectplanning en uitvoering nodig. Daarom zullen wij voor 1 juli nog niet vieren, behalve de vieringen die live worden uitgezonden via YouTube. Wij kiezen voor één locatie in de Sint Maartenparochie en één locatie in de  Sint Lucasparochie, waarvan wij inschatten dat ze het best in staat zijn om te gaan voldoen aan de strenge voorwaarden en bovendien de capaciteit hebben om projectmatig voorbereid te raken op aangepaste vieringen. Met deze twee betreffende locaties is vandaag contact opgenomen. Na genomen maatregelen en aanpassingen zullen wij op deze locaties gaan testen en ervaring opdoen met vieringen. Daar zullen ook de parochieruimtes worden gebruikt. Om uit te kunnen breiden naar andere locaties vragen wij jullie, als locatieraden en pastoraatsgroepen, om te kijken of jullie kerkgebouw en parochiezaal kunnen voldoen aan de eisen die staan in de protocollen. Een gebruiksplan en aanvullende ideeën zouden wij graag met jullie willen bespreken. Wij zenden jullie op korte termijn een tijdspad met stappenplan en een invulformulier voor een gebruiksplan zodat alle locaties, hoe verschillend ook, dezelfde onderwerpen aandacht geven. Er is een externe expert aangetrokken om ons op projectbasis te begeleiden. Zo kunnen wij gezamenlijk kijken hoe en wanneer in welke locatie weer veilig gevierd en samengekomen kan worden.

 

Samen optrekken

Wij willen samen met jullie gestalte blijven geven aan de toekomst als geloofsgemeenschap. Er zullen zeker vragen komen. Sommigen zullen begripvol reageren, anderen teleurgesteld. Sommigen zullen met angst naar de toekomst kijken, bijvoorbeeld leden van koren die niet hebben kunnen zingen en merken dat dit voorlopig nog niet kan. Wij luisteren naar al deze reacties en realiseren ons dat de coronacrisis ons allen is overkomen. Maar wij, jullie pastores en parochiebesturen, geloven “heilig” dat we dit op een hele goede manier door kunnen maken. Laten we samen op blijven trekken!

 

Wij vragen u deze brief zo breed mogelijk te verspreiden binnen uw geloofsgemeenschap.

 

Dat het jullie allemaal goed mag gaan en heel graag tot snel ziens!

 

 

Hartelijke groet,

 

Namens het pastoraal team en parochiebestuur,

pastoor Harrold Zemann

 

Namens het parochiebestuur St. Lucasparochie,

Annemieke van Bussel (vicevoorzitter)

 

Namens het parochiebestuur St. Maartenparochie,

Peter Reinders (vicevoorzitter)