Camera regie

De Sint Josephkerk zendt namens en voor de gehele St. Maarten parochie alle kerkvieringen uit.
De vaste uitzendingen zijn op de zondagen (09.30 en 11.00 uur, wisseling aanvangstijd per 4 maanden) en de donderdagen (09.30 uur).
Het werk is eenvoudig (alles is voorgeprogrammeerd) maar we hebben te weinig regisseurs.
We zoeken dan ook uit onze andere geloofsgemeenschappen vrijwilligers die zo nu en dan deze opnamen willen verzorgen.
Heeft u belangstelling of wilt u zich opgeven stuur dan een berichtje naar ronenmaarten53@gmail.com.