“Coen met pensioen? Die man is toch nog láng niet toe aan AOW! De pensioengerechtigde leeftijd is OMHOOG gegaan, toch?” Dat was de veel gehoorde reactie op jouw aankondiging dat je de pijp aan (Sint?) Maarten gaat geven.”

Zo begon de kaart die ik uit Leersum mocht ontvangen toen op 11 november mijn ‘afscheid van het werkzame leven’ werd gevierd. En die kaart werd mij persoonlijk overhandigd door Ans Middelplaats, Loes Grimmelijkhuizen en Frans Groot. Het was een grote verrassing voor mij dat zij daarvoor helemaal naar Amsterdam waren gekomen.

Het was een prachtige dag waar ik echt van genoten heb. Leuk was dat ook het dak- en thuislozenkoor ‘de Straatklinkers’ was uitgenodigd om te zingen op de receptie. U ziet ze op de foto’s.

De parochie in Amsterdam, waar ik de afgelopen vier jaar werkte, had er een groot feest van gemaakt. In die vier jaar heb ik gewerkt in een parochie met een prachtige monumentale kerk, maar ook in parochies met kerken op huiskamerformaat. In het bisdom Haarlem is men (nog steeds) niet gefuseerd en spreekt men van ‘samenwerkingsverband’. Het samenwerkingsverband in Amsterdam Oost bestaat uit vijf parochies en acht kerklocaties. Naast het parochiewerk ben ik ook daar veel met diaconaat bezig geweest.

Momenteel heb ik voor vier maanden een opdracht van de Caritas van het bisdom Haarlem om te werken voor uitgeprocedeerde, ongedocumenteerde vluchtelingen, de WijZijnHier-groep. Het is een groep die nergens voor in aanmerking komt, niet mag blijven maar ook niet terug kan naar huis. Zij trekken van kraakpand naar kraakpand; sommigen leven zo al meer dan vijf jaar. Nu net zijn ze neergestreken op de Bijlmerdreef, zo’n dertig (jonge) mannen. Eén grote kale ruimte, waar inmiddels wel water is en warmte maar nog geen elektriciteit en wc. Om te douchen moeten ze naar een inloophuis een eindje verderop. Juist in deze kerstdagen is het goed een extra gebedje voor hen te doen….

Fijn om zo weer even contact met jullie allen te hebben!

Een heel hartelijke groet, een Zalig Kerstfeest en een goed 2019 toegewenst.

Coen van Loon, r.k. diaken