Het gebruik van collectebonnen in onze kerk is de afgelopen periode meer dan verdubbeld. Digitaal betalen via QR-codes is voor jongeren  steeds meer gebruikelijk Oudere mensen willen er niet aan. Het GIVT model, dat door de St. Maartenparochie is aanbevolen, wordt in de Theresiakerk niet gebruikt en mensen hebben steeds minder cashgeld op zak. Vandaar het succes van de collectebonnen.

Collectebonnen worden namelijk gebruikt voor de kaarsjes bij Maria, voor de onkosten van de ‘gratis’ koffie, thee en koekjes in de Ark en op de collecteschalen. Je kunt bonnen altijd bij je hebben en ze nemen vrijwel geen ruimte in. Je kunt collectebonnen bestellen bij de penningmeester en betalen via bank NL56RABO 0372432875. Daarnaast kun je de aangehechte stroken gebruiken bij de belastingaangifte.
Let op: wie een meerjarenafspraak gemaakt heeft met giften voor de kerk, moet deze afspraak wel  op tijd verlengen. Trouwe kerkgangers maken een meerjarenafspraak tot hun overlijden, zodat zij jaarlijks -zonder drempel – het hele bedrag kunnen aftrekken.

Een collectebonkaart kost €30 en bevat tien afscheurbare bonnen van €1 en tien van €2. Drie bonkaarten per jaar kan dus al een vaste aftrek van €90 op leveren en kan worden vermeerderd met uw gift voor de actie kerkbalans.
Doe ook mee en bestel ook collectebonkaarten bij jan-annique@planet.nl.

Jan van Baal, penningmeester